Republiekdag 31 Mei – 55 jaar gevier

Vandag 55 jaar gelede op 31 Mei 1961 het Suid-Afrika sy Republiekwording gevier.

Uiteindelik was die Afrikanervolk vry van Engelse en buitelandse oorheersing binne ‘n republikeinse staatsbestel onder leiding van dr. HF Verwoerd.

Ekonomies en polities sou die Afrikanervolk bewys dat hy homself binne hierdie bestel kon handhaaf en onderskei.

Danksy die moed en daadkrag van dr. Verwoerd het volksnasionalisme op 31 Mei 1961 geseëvier.

Synde ‘n leier van formaat, het sy aandrang op die selfrespek en selfbehoud van die Afrikanervolk ontsag afgedwing.

Vandag huldig elke ware Afrikaner sy leierskap, vryheidgesindheid, moed, daadkrag asook aandrang op die selfrespek en die selfbehoud van sy volk.   

Foto – Republiekwording op 31 Mei 1961 by die plein in Pretoria gevier