Pluimveeboere soek ander heenkome

Pluimveeboere wat meer konsentreer op die produksie van eiers vir die handelsmark, is die een na die ander besig om die bedryf te verlaat.

Die bevinding wat deur ’n onafhanklike navorsingspan bekend gemaak is, bevestig die SA Pluimvee Vereniging se bewering dat talle eierprodusente reeds die bedryf verlaat het.

Die stygende produksiekoste, veral van veevoer en medikasie, asook verpakkingsmateriaal en arbeid, het die kleiner en medium grootte boerderye ingehaal.

Die droogte is nie die enigste rede waarom die bedryf tans ’n bestaanskrisis ondervind nie, en dringende maatreëls moet in plek kom om die bedryf van totale ineenstorting te red, sê die navorsers.

Eierpryse het die afgelope maande ’n styging getoon, maar weeg nie op teen die geweldige looneise wat deur werkers en vakbonde gestel is nie, terwyl die prys van verpakkingsmateriaal die afgelope ses maande drasties gestyg het.

Die uittrede van talle produsente het ook die groter boere onkant gevang toe hulle afset vir jong lêhenne dramaties gedaal het.

’n Bekende pluimveeboer in Sentraal-Transvaal sê die stygende insetkoste, die swakker vraag na jong henne, en die gesukkel om die markprys vir produsente te verhoog, maak dit bykans onmoontlik om voort te gaan in die bedryf.

Hy sê die swak gehalte van ingevoerde graan dra daartoe by dat die produksie benadeel word in ’n tyd wat dit nie bekostig kan word nie.