Navorsers koppel selfone aan kanker

Navorsers in Amerika beweer dat daar ’n verband is tussen die gebruik van selfone en kanker, en verwys in besonder na die uitstralings van koordlose toerusting.

Die bevindinge is met skeptisisme begroet deur ander navorsers wat beweer dat sulke navorsing veel meer intensief moet wees om ’n feitelike en bewysbare gevolgtrekking te maak.

Ander navorsers sê hulle het kennis geneem van ’n sewe jaar lange navorsingsprojek wat meer as $25 miljoen beloop het. Dit is aangepak deur die VSA se Nasionale Toksiese Programme en is saam met laboratoriums uitgevoer en wat geen spoor van kanker kon vind nie.

Die kankervereniging in die land het die navorsers bedank vir hulle werk van destyds, en gesê dit is bemoedigend dat selfone nie daartoe bydra dat kanker ontwikkel nie, alhoewel dit moontlik tot gehoorprobleme kan lei.

Intussen word navorsing van selfoonuitstralings op muise gedoen, waarvan die resultate later gepubliseer sal word.