Leesbegrip van Gr. 4’s is uiters swak

Meer as 50% Graad 4 leerlinge in Suid-Afrika verstaan nie wat hulle lees nie, en 30% is ongeletterd.

Dit is die navorsingsbevinding van Stellenbosch Universiteit se departement ekonomie soos vervat in die navorsingsverslag getiteld, “Laying Firm Foundations: Getting Reading Right”.

Die doel van die studie was om vas te stel waarom Suid-Afrikaanse leerlinge so swak vaar in geletterdheid en syfervaardigheid in die grondfase en Graad 1 tot 3.

Een van die outeurs van die verslag, Nicolas Spaull, het bevind dat die 1 772 Graad 5 leerlinge in landelike gebiede se vermoë om Engels vlot hardop te lees baie swak is.

Meer as 40% van die proefgroep is beskou as nie-lesers van Engels en het minder as 40 woorde per minuut reg gelees, “so stadig dat hulle nie kon verstaan wat hulle gelees het nie.”

Elf persent kon nie ‘n enkele Engelse woord in die leesstuk lees nie.

Nog ‘n probleem wat in die navorsing uitgewys word, is die oorvol klaskamers in Suid-Afrika.

Volgens die verslag behoort klasse in die laer grade kleiner te wees as dié in hoër grade.