Korrupsie kelder nog ‘n plan

Meer as 50% lede van die publiek reken dit sal weens korrupte verkeersbeamptes ‘n mors van tyd wees om ‘n merietepuntestelsel vir voertuigbestuurders in Suid-Afrika te implementeer.

 

‘n Media-opname het getoon dat ondanks al die voordele wat so ‘n stelsel sou kon inhou, Suid-Afrikaners van mening is dat dit weens korrupsie nie hier sal werk nie en ook nie ons padgedrag sal verander nie.

 

Die plan behels dat die oortredings van ‘n voertuigbestuurder volgens ‘n ingewikkelde meriete puntestelsel vir verkeersoortredings gestraf word.

 

Indien ‘n bepaalde hoeveelheid punte vir oortredings bereik is, kan ‘n bestuurslisensie vir ‘n bepaalde periode teruggetrek word of uiteindelik na ‘n derde terugtrekking finaal verbeur word.

 

Die stelsel sou vanjaar in werking getree het, maar dit het steeds nie gebeur nie nadat wetgewing daaroor alreeds in 1998 onderteken is.