Kommunistiese onteiening jou voorland

Dit is die einde van die pad vir ’n demokratiese sisteem waar die beginsel van gewillige koper en verkoper gegeld het.

In die toekoms is elke blanke in Suid-Afrika, onderwerp aan ’n kommunistiese bestel waar sy vaste eiendom onteien kan word teen ’n prys wat die kommuniste aanbied.

Dit is die mening van ’n eiendomskonsultant nadat dit bekend geword het dat die Wetsontwerp op Onteiening goedgekeur is om die grondgryp honger van die regering te stil.

Alhoewel die regime voorgee dat die grondgrypprojek se nuwe Onteieningswet ten doen het om die herverdeling van eiendom te bespoedig, is dit nie almal wat die motief glo nie.

“Die kommunistiese bestel is besig om geleidelik op elke terrein toegepas word, want dit strek van skole se besture wat van hulle magte ontneem word tot grondeienaars wat hulle reg ontneem word om ’n verkoopprys te bepaal vir sy besittings.

Die Wetsontwerp wat deur die ANC regering deur die parlement gedruk, en goedgekeur is, moet nou nog net deur die omstrede president van die land onderteken word.