Kommentaar – Skud skuld af en herwin trots

Die beste oproep namens Afrikaans in ‘n baie-baie lang tyd is deur Steve Hofmeyr gedoen met  sy uitspraak: “Afrikaans moet die skuldmotief afskud en haar trots herwin.”

Hy merk tereg die volgende op oor die relletjies op kampusse en die rol van die staat om die ondergang van Afrikaans te bewerk: “Die voorskriftelike staatsneus-in-ons sake sal Afrikaans weer en weer duur te staan kom”.

Hofmeyr skryf in ‘n dagbladartikel: “Taal moet oppas vir harakiri” onder meer oor die onguns wat Afrikaans op universiteitskampusse aangedoen word en die brandlustigheid van sommiges aldaar.

Hieroor skryf hy: “Kan vrygeborenes met puisies, ’n vernielsugtige generasie met die grootste matriekuitsakkoers en laagste wiskundepunte ter wêreld, soveel ondervinding in opvoeding, administrasie en spaarsaamheid hê?”

Sy hele betoog is “die taal vra min,” maar hy doen oor ‘n wye spektrum aan die hand wat wel van praktiese waarde sou wees om Afrikaans te laat oorleef.

Dit is duidelik dat Hofmeyr rondkom en in voeling is met wat om hom aangaan. “Ek kon aanvanklik min Afrikaanssprekendes opspoor wat dit nie eens was met vryheid, anti-rassisme, transformasie, nasiebou, gelykheid, eenheid en bemagtiging nie.

“Maar dit was gou duidelik dat daar nouliks konsensus is oor die definisies daarvan.”

Hy verwys op ‘n stadium na alles wat sou neerkom op verraad teen jou eie moedertaal. In hierdie opsig spel hy dit uit dat swartes hulle onderskeie Afrika-moedertale op die altaar geplaas het “…vir Rhodes se grootste nalatenskap, naamlik Engels”.

En natuurlik is Afrikaans op dieselfde pad weens “Afrikaner-apatie,” en ander kwessies.

Eintlik strek dit veel wyer as net die taal, en ook daaraan raak hy deur te verwys na “sosiopolitieke manipulasie” en alles in daardie konteks.

Tereg sou ‘n wyer interpretasie aan die volgende gekoppel kan word: “Afrikaans moet die skuldmotief afskud en haar trots herwin.”