Hou vas met blydskap

…deurdat julle die woord van die lewe vashou … om dieselfde rede moet julle ook bly wees … (Filip. 2:16, 18).

 

Die vreugde om Christene te sien wat hulle geloof uitleef, maak selfs die dood nie vir Paulus ’n verskrikking nie. Daar is groot blydskap in ’n volgehoue Christelike manier van lewe, want ons is bevrydes wat ons vryheid kan uitleef tussen verloregaande sondaars wat nog vasgevang sit in die mag van die duiwel. Elke hartseer aanskouing van so ’n ongelowige herinner ons aan ons vryheid. Daarom kan elke kind van die Here jubelend en vol van blydskap deur die lewe huppel. Elke oorwinning oor ’n versoeking; elke “nee” vir die sonde; elke “ja” vir die wil van die Here maak hierdie diepgevoelde blydskap in my hart wakker omdat ek telkens die bevrydende krag van God deur die werking van die Heilige Gees ervaar. Dink daaraan: jy kon nog ’n slaaf van die sonde en geestelik dood gewees het as dit nie was dat Jesus Christus vir jou verlossing gebring het nie! Nou is jy ’n vrye kind van die Here! Nou lewe jy! Nou jubel jy!

 

Wat ’n genade om u kind te mag wees, Vader in die hemel! Lei my deur u Gees om in alles soos u kind te lewe en aan my blydskap uiting te gee. Amen.