Gedeelde blydskap

… as een lid geëer word, is al die lede saam bly (1 Kor. 12:26).

 

Jy voel sekerlik ook goed wanneer jy mooi aangetrek is. Of dalk is jy versot daarop dat iemand jou skouers masseer omdat jou hele liggaam dan heerlik ontspan. Die hele liggaam word geraak daardeur as een deel daarvan ’n aangename ervaring het.

 

Die Here het in sy alwysheid bepaal dat daar kerke of gemeentes sal wees waar elke gelowige moet inskakel. Om deel van ’n geloofsgemeenskap te wees, is om deel van die liggaam van Christus te wees. Die grootste genade daarvan is juis hierdie verskynsel: as een lid blydskap ervaar, is almal bly. Opregte liefde en omgee vir mekaar veroorsaak dat een klein ervaring van vreugde soos ’n vloedgolf deur die hele gemeenskap versprei. Gedeelde blydskap is groter blydskap. Deel jou vreugde en blydskap met mense wat saam met jou sal bly wees en maak dit so duisendvoudig groter. Die grootste blydskap is om deur geloof in Jesus Christus verlos te wees van die dood. Leef dié blydskap uit.

 

Here, vul my hart met blydskap in U en laat dit my hele lewe vul. Amen.