Duitsland nie meer militêr neutraal

Duitsland is gereed om ’n groter militêre rol te vervul om die wêreld te beveilig, is sopas deur die regering in ’n witskrif bekend gemaak.

Die nuwe rigting is ’n algehele verandering van die beleid wat vir dekades gegeld het na afloop van die Tweede Wêreldoorlog toe Duitsland deur die groot moondhede van die wêreld verslaan is in ’n bloedige oorlog.

Sedertdien het Duitsland ’n beleid van militêre neutraliteit gehandhaaf, en slegs geringe bydraes gelewer tot internasionale militêre operasies.

In die witskrif word gesê Duitsland is ’n prominente rolspeler in Europa, en wil ook sy plek inneem om die wêreld n veiliger plek te maak.

Die land wil ook ’n meer prominente rol vervul in die bestryding van terrorisme, en ook waar Rusland ’n toenemende aggressie openbaar.

Die regering sal ’n goeie verhouding op militêre gebied handhaaf met die Europese Unie, Navo, en Amerika.   

Duitsland se jarelange beleid om ’n baie klein weermag in stand te hou, word gewysig en die eerste fase is om die soldate se getalle uit te brei met sowat 14,000 bykomende troepe.

Die Duitse weermag bestaan tans uit meer as 250,000 soldate en personeel.