Natal skole bied Zoeloe as vak

Die Departement van Opvoeding in Natal het sowat 300 skole geïdentifiseer wat vanaf 2017 ook Zoeloe sal aanbied in die kurrikulum.

Blykbaar sal ’n 100 skole se Zoeloe lesse deur onderwysers behartig word wat “surplus in die provinsie” is.

’n Woordvoerder van die Departement sê ’n brief is aan skole gerig waarin aanbevelings gemaak word hoe om Afrika tale te bevorder en skoliere te leer.

Dit blyk egter dat die beperking is geleë in ’n onvoldoende begroting en kan die uitgawe dalk veels te groot wees om al die skole te befonds met bykomende leerkragte.

Die woordvoerder sê die Natalse Onderwysdepartement het 2016 begin met ’n agterstand wat druk plaas op die begroting.

’n Groot deel van die Onderwys begroting word aangewend vir ’n kinder voedingsprogram wat vanjaar glo meer as  R1 biljoen sal beloop in die provinsie.