Nalatenskap van 22 jaar se korrupsie vernietig SA

In politieke kringe word die verwydering van Zuma slegs gesien as ‘n verwydering van die simptoom, maar nie as ‘n oplossing nie.

Die Afrika kultuur en die ANC-kultuur van kompromieë en korrupsie sal voortgaan met dieselfde rolspelers in plek.

Dit is die mening van ’n politieke analis in Suid-Afrika na aanleiding van die feesvieringe wat deur die ANC gehou is op 27 April.

Zuma het homself bloot gestel en is “uitgevang” maar die stelsel wat hom in plek geplaas het, lei aan dieselfde siekte.

Outokratiese optrede is nie net gesetel in Zuma wat alles aflag nie, maar ook in die leierskorps wat self verrot is deur invloede soos die Gupta’s, Schabir Shaik en andere.

Terry Bell verwys verder ‘n sy skrywe dat in tye van ekonomiese krisisse die land besig is om te verval in barbarisme.

Watter veranderinge gemaak sal kan word in ‘n sogenaamde demokratiese stelsel wat hierdie “nalatenskap” kan genees, moet nog gesien word, het hy gesê.

Shaik het intussen aangekondig dat hy regstappe oorweeg omdat hy gevange geneem is terwyl die Seriti-kommissie bevind het dat daar geen onwettigheid was met die wapen transaksies nie.

Foto – Schabir Shaik