Met gebalde vuiste

Vir meer as twee dekades het die kommunistiese regering van die land daarin geslaag om die massas te mobiliseer deur die apartheid-kaart te speel.

Elke jaar, net soos vanjaar, word onverantwoordelike uitlatings gemaak, wat soms klink na oorlog praatjies wat bedoel is om die massas se steun te werf.

Die opvallende is dat iemand ’n keer opgemerk het dat politieke leiers van Afrika lande het die waarde besef om deur ’n toespraak met gebalde vuiste die gepeupel te beïndruk en daarmee steun te werf.

Hy gaan dan voort en sê die leiers wat met gebalde vuiste hulle leë beloftes maak, is meestal die swakste leiers denkbaar.

Hierdie waarheid sien mens in die politiek van Suid-Afrika, want elke leier, van die president tot die revolusionêre Rooihemp leier het die eienskap aangeleer, terwyl hulle kriminele rekords boekdele spreek.

Om dit te verdoesel, word met gebalde vuiste beduie hoe korrupsie en bedrog beveg gaan word.

Wat meer opvallend is, kom na vore in die dinge wat nie aangespreek word nie, en waar die gebalde vuiste nie in die lug rondgeswaai word nie, soos dat die volksmoord op die prioriteitslys geplaas word om eerste beveg en uitgeroei sal word.

Veel eerder word met gebalde vuiste vertel hoe Afrikaans uit die universiteite moet verdwyn, en hoe blankes uit die sleutel poste gedruk moet word om plek te maak vir onkundiges wat die taal van die onderdrukker sal bevorder.

Terwyl sie sprekers met gebalde vuiste die hoorders probeer beïndruk, is daar ’n klein groepie blanke volksgenote wat kalm en sonder gebalde vuiste, besig is om ’n volksekonomie te vestig, om die stryd na volkome vryheid te versterk.

Redakteur