Grabouw word plakkerskamp

Honderde plakkers het die bos gebied naby Grabouw ingevaar en brande gestig om hulle eie plakkershutte op te rig.

Die toestroming van plakkers is afkomstig uit die Oos-Kaap en word nou gevestig om die ANC se vertoning in die verkiesing te bevorder.

Na wat berig word het die munisipale amptenare hulle hande vol om aan die eise van die plakkers te voldoen, en durf nie waag om hulle teen te staan nie.

Een inwoner het op die sosiale media geskryf dat die wette nie meer toegepas word in Grabouw nie want mense met motors waarvan talle geregistreer is as EC het op ander se grond kom nesskop sonder toestemming.

Die plakkers stroom nog steeds in en niemand beskik oor die jurisdiksie om op te tree teen die swartes wat uit die Oos-Kaap aangery word nie.