Die Sêditttie Kommissie

Ek het gedink dat ek myself naby die top sport van my veld bevind. Ek is immer een van die top swepe in die land.

Baie ag my as dié sweep, kinders noem my Oom Sweep, politikusse noem my  hoofsweep en Pentekostaliste wil my opsweep. Tog wil dit vir my lyk dat, hoewel bo aan my veld, my veld die verkeerde veld is. Wat jy wil wees is een van hierdie ouens na wie ‘n kommissie vernoem word. Daar gaan nooit ‘n tekort aan regerings skandale wees nie en die regering se reaksie op enige skandaal is altyd om ‘n kommissie aan te stel.

Neem mou byvoorbeeld die Sêdittie Kommissie wat aangestel was om die wapenskandaal te ondersoek. Hulle kry sommige van die inligting, want die meeste van dit is natuurlik hoogs vertroulik en slegs diegene wat verdink word van onderduimshede het die nodige klaring om daartoe toegang te verkry. Hulle kry wel belangrike inligting soos die dokumente wat nie spore van die bedrog bevat nie, getuienisse van betrokkenes, ‘n brief van die presidonkie oor wat die bevinding moet wees en so aan. Dan skuif hulle vir ‘n paar jaar papiere rond en eet etes op belastingbetalers se rekening en kom met die onverwagse en skokkende bevinding uit dat daar geen onderduimshede betrokke was nie, maar dat die transaksie eintlik die beste ding is wat met die land gebeur het sedert 1652.

Die transaksie het mos werk geskep! Dit is mos die alles en wat nog van NSA Demonekrasie. Al word die werk geskep vir die paramedici, ambulansdienste, dokters en verpleegsters wat al die dragtige soldate moet behandel wat hulself en hul kamerade met die nuwe wapens in “friendly fire” beseer het. 

Verder kan jy ook die gunsteling seun van jou uitgebreide familie word. Dit doen jy deur middel van konsultante. Die Duitsers reken dat R300m in die transaksie aan konsultante bestee is. Hoekom nie ook konsultante aanstel om aan jou kommissie spesialis ontleding en –kennis te verskaf nie. Hiervoor gebruik jy jou konsultante, jou konsuloom, jou konsulnefie, jou konsulsuster en jou konsulskoonpa as jy slim is.

As die Sweepslag binnekort van u kompers verdwyn, weet u dat ek my regsgraad gekoop gekry het en kan u vir die volgende skandaal ‘n Sweep-kommissie verwag. Laat weet as u kan konsulteer…

Tot volgende slag

Die Sweep