Zimbabwe dreig met nasionalisering

Zimbabwe het buitelandse firmas ’n week tyd gegee om die meerderheid swartmense wat in diens is, in bestuursposte aan te stel of moontlik genasionaliseer te word by gebreke om daaraan te voldoen.
Die owerheid het ook gewaarsku dat firmas se lisensie gekanselleer kan word wat nie aan die vereistes voldoen nie, en moet onverwyld begin om die meerderheid aandele oor te dra aan plaaslike aandeelhouers.

In 2008 het die regering soortgelyke dreigemente geopper wat tot ’n grootskaalse uittog van buitelandse beleggers gelei het.

Toe was firmas verplig om minstens 51% van die maatskappy se aandele oor te plaas na swartmense van Zimbabwe.

Die land se president, Robert Mugabe se verweer was dat ’n einde gebring moet word aan die koloniale oorheersing in sy land.

Die nuwe skuif om uitvoering te gee aan Zimbabwe se sogenaamde “Wet op Ekonomiese Bemagtiging” is verlede week aangekondig deur Minister Patrick Zhuwao.

Instansies wat beswaar gemaak het, moes maar gehoor gee aan wat die minister se waarskuwing beteken: “Doen wat jou beveel word, of sluit jou besigheid”.

Verskeie myngroepe soos Anglo-American Platinum en Impala Platinum sowel as verskeie banke soos Standard en Barclays word deur die dreigement geraak.