Skole moet name verander

Die Onderwysdepartement van Sentraal-Transvaal het skole ses maande tyd gegee om ‘n naamsverandering aan te bring.

Skole wat op die oomblik die name van Apartheidsleiers dra, moet vrywillig die name verander anders sal die Departement intree.

Die naam van dr H.F. Verwoerd is weereens as voorbeeld gebruik. Die LUK van die Departement, Panyasa Lesufi sê hierdie is die nuwe Suid Afrika, ‘n nuwe land en die verering van Apartheidshelde moet weg.

Klagtes is kastig van inwoners ontvang en skole sal binnekort geïdentifiseer word.

Foto: Hendrik Verwoerd Hoërskool