Persverklaring deur nuwe politieke party

Daar word met opgewondenheid en entoesiasme bekend gemaak dat besluit is om ‘n nuwe politieke beweging te begin, na oorlegpleging met belanghebbende partye op ‘n wye front, vir die behoud en oorlewing van die Boere-Afrikaner se kultuur, taal en voorbestaan in Suid-Afrika.

Die nuwe beweging sal die Nasionale Konserwatiewe Party van Suid-Afrika (NKP) heet.

Die Nasionale Konserwatiewe Party (NKP) is vir alle progressiewe denkers, wat nie verstok vasgehaak het by die uitgediende konsep van ‘n liberale, logge en lompe  eenheidstaat nie, maar die dinamiese beginsel en ideaal van selfbeskikking nastreef.

Die loodskomitee bestaan uit Willie Cloete, Wessel Basson, Trevor Stumke en Marius Coertze.  Hierdie komitee sal na verdere oorlegpleging met ander belanghebbende partye op ‘n gepaste logo vir die nuwe party besluit.

Hierdie stap word ondersteun deur rolspelers oor ‘n breë front, wat onder ander die volgende persone reeds insluit:

  • David Spohr – ‘n voormalige sekretaris van Front Nasionaal, wat geruime tyd gelede reeds uit daardie party bedank het.
  • Schalk van der Merwe – Voormalige tesourier van Front Nasionaal en provinsiale leier van daardie party in die Vrystaat.
  • Lydia van der Merwe – (geen familieverband nie) – Voormalige leier van die Limpopo Provinsie en hele struktuur wat saam uit Front Nasionaal bedank het.
  • Pieter Gericke – voorheen van die MSVS-groep wat met sy hele struktuur bedank het.
  • René Kruger – Voormalige Provinsiale leier van die Mpumalanga provinsie.
  • Henning van Rensburg – Laaste Vrystaatse leier van Front Nasionaal

‘n Beleidsdoukment sal saamgestel word deur ‘n kongres wat eersdaags gehou sal word.  Daar sal ook ‘n grondwet opgestel word wat die Boere-Afrikaner se pad na vryheid en selfbeskikking binne ‘n eie grondgebied sal uitstippel en die riglyne neerlê oor hoe so ‘n gebied regeer sal word.

Ons nooi almal hiermee uit om hul insette en bydraes te lewer oor hoe so ‘n beweging behoort te funksioneer.

Die nuwe party beoog om te funksioneer as ‘n pro-aktiewe en aktivistiese party, wat weer mense se verbeelding sal aangryp en tot op voetsoolvlak sal deurwerk en ondersteun word.

Die voornemende aksies en projekte sal nie beperk word tot ‘n eindelose gepraat op die sosiale media nie, maar afwentel tot daadwerklike aksies, waar ons almal sal oproep om betrokke te raak en deel van te wees.

Die datum vir die voorgenome kongres is 11 April 2016.  Die plek sal later op hierdie blad aangekondig word.

Ons doen hiermee ‘n uitnodiging van alle oud-KP lede om van hulle te laat hoor en hul gewig by die NKP in te gooi.

U word ook genooi om na die skakel https://www.facebook.com/Nasionale-Konserwatiewe-Party-van-SA-National-Conservative-Party-of-SA-477182879066854/?fref=nf te gaan kyk.

Enige navrae kan aan my gerig word by die e-pos adres [email protected]

Vriendelike groete

Trevor Stumke

Waarnemende sekretaris