Die mite van rassisme voed neo-rassisme

Die ANC kan maar nie die mite van rassisme laat staan nie. Die nuutste eis is Nuremberg-tipe wetgewing om blank-wees te kriminaliseer.

Ons het betreklik onlangs uitgewys wat rassisme is, maar meer belangrik dat patriotisme en uitsprake teen (swart) barbaarse  optrede nie rassisties kan wees nie.

In dieselfde rubriek het ons gewaarsku dat die ANC se opsetlik vervalste begrip van “rassisme”, saam met die mitiese “nalatenskap van apartheid”, die tafel dek vir neo-rassistiese onderdrukking.

Skaars ´n maand later sien ons hierdie oproep vir Nuremberg-tipe wetgewing; voorstelle wat sogenaamde opposisie-partye klaarblyklik as ‘n normale deel van die parlementêre debat aanvaar.

Die wesenlike gevaar van hierdie debat lê in Zuma se mantras, waaronder, nalatenskap van apartheid, wat nou toenemend onderstreep word met woorde soos ‘institusionele rassisme’, ‘volgehoue ongelykheid’ en ‘noodsaak van transformasie.

Hierdie raak die koorsang in elke toespraak. Selfs “gematigdes” soos Ramaphosa en Gordhan sing in hierdie koor, wel minder ooglopend en met fynberekende misleiding.

Die harde feite is eenvoudig:

De Klerk het ons land en die tuislande, en al die mense, willens en wetens oorgegee aan die kommunisme.

Die nuwe maghebbers het die land geplunder, gemoor en verkrag tot in die toestand wat ons rondom ons sien.

Geen beloftes aan kiesers is gestand gedoen nie, en nou is daar ook nie meer die middele of die vermoë om aan beloftes te voldoen nie.

Dít is waarom die mite van rassisme lewendig gehou moet word deur ´n korrupte regime.

En omdat vet parlementêre salarisse en ander voordele in wese ´n ANC-gunsloon is, hoor ons weinig deurtastende besware uit politieke kring.

Maar omdat hierdie leuens aanhoudend vertel word, sonder ooglopende teenspraak deur politieke (ver)leiers, glo swartmense toenemend daardie leuens.

Hulle staar graag gretig en inhalig na wat die blanke nog besit, maar ignoreer die jare van harde werk wat dit geverg het om daardie besittings te verkry.

Hulle beny blanke akademiese en professionele prestasie, terwyl jare van skool, studie en deurlopende professionele opleiding misgekyk word.

Hulle kritiseer blanke privaatskole, maar ignoreer hul eie skoliere en studente se oproer en die afbrand van skole of universiteitsgeriewe wanneer sogenaamde agterstande bespreek word.

Dan is dit maar te maklik vir die ANC om blanke voordeel voor te hou as die rede vir hul eie onvermoë tot dienslewering, vir die swart massa is dit meer aanvaarbaar as om te hoor dat hulle moet produktief werk en betaal vir dienste!

Swart haat en inhaligheid bereik bykans daagliks nuwe hoogtes.

Die mite van rassisme word witwarm aangeblaas om te dien as verskoning vir naakte en aktiewe neo-rassisme.

Die (ver)leiers van ons volk swyg. Dit is tyd dat ons, in die geloof, des te harder sal werk en ons oorblywende kragte sal saamsnoer ter wille van vryheid en ´n eie toekoms bou in ´n nuwe eie land.

Joffre Papenfus