Beloftekind

Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte (Gal. 4:28).

 

Isak se geboorte was in ’n sekere sin ’n wonderwerk, want hy is gebore kragtens ’n belofte van die Here ten spyte van sy ouers se hoë ouderdom. Lees daarvan in Génesis 17 en 21. Die belofte van die Here het ook ingehou dat Isak se nageslag geseën sou wees. Dié  belofte van seën is vervul in Christus Jesus. En nou deel elke gelowige kind van die Here ook in die vervulling van die belofte van seën. Ook jy as gelowige deel in die vervulde belofte van seën deurdat jou sondes vergewe is en jy die ewige lewe ontvang het. Dit maak van jou ’n spesiale mens; ’n uitverkorene; ’n begenadigde, want die beloftes van die Here is vas en seker en jou insluiting in die geestelike nageslag van Isak is finaal.

 

Hoe groot is u genade, o Here, dat ek mag deel in u belofte van seën vir die nageslag van Isak. Amen.