ANC bepleit ´n neo-rassistiese Nuremberg-register

Die ANC-LP, Jabu Mahlangu het die instelling van ´n anti-blank onderdrukkingsregister en gewettigde teistering van blankes bepleit.

Die doel van sodanige wetgewing en register is die kriminalisering van blankwees, blanke erfenis en die uiteindelike wettiging van uitgebreide onderdrukkingsmaatreëls.

Nie net gaan binnelandse rassediskriminasie verskerp word nie, maar hy bepleit ook dat maatreëls ingestel word wat blanke vlugtelinge van emigrasie sal weerhou.

Verder het hy nie net swart-op-blank neo-rassisme verdedig en regverdig nie. Hy het die gewelddadige aard van swart onrus blameer op sogenaamde “institusionele rassisme”.

Blankes, en spesifiek Afrikaners, wie se voorsate hierdie land opgebou het tot wat dit was in 1994, word reeds deur regeringsbeleid en die heidense grondwet gereduseer tot bywoners.

Nou, so reg uit die Nazi’s se Nuremberg-reëlboek, wil die ANC hierdie onderskeid kodifiseer in wetgewing.

Erger, ooglopende en drakoniese onderdrukkingsmaatreëls word uit die staanspoor in die vooruitsig gestel.

Hierdie dui op ´n planmatige onderdrukkingsmeganisme waardeur die blanke (wettiglik) gemarginaliseer en gekriminaliseer word volgens ´n arbitrêre en neo-rassistiese agenda.

Enige voortspruitende klagte of teenspraak sal nou (ingevolge die voorstel) gekriminaliseer kan word.

Erger as die voorstelle, is die oorverdowende stilte en klaarblyklik gelate aanvaarding deur opposisie partye. Blykbaar het geen party het sterk genoeg gevoel oor hierdie uitlatings om die parlement te verlaat nie.

Ons ervaar reeds hoe die ANC, met die aktiewe samewerking van maatskappye en vakbonde oor die hele spektrum, blankes teiken en hulle van hul vermoë om selfs ´n basiese bestaan te voer, ontneem.

Onlangse onteienings-wetgewing plaas batebesit in gedrang.

Nou wil die ANC selfs die deur tot emigrasie toemaak.

Dit alles skets die duister prentjie van ´n ANC wat nie net alles vir homself en sy kieserskorps plunder nie, maar hulle wil opsluit ´n blanke minderheid in SA behou as ´n sagte teiken vir die uitleef van hulle haat en geweldskultus.