Afrika-haat se dubbel standaarde

Enkele weke nadat die Hooggeregshof uiteindelik beveel het dat Janusz Walus op parool vrygelaat word, het die Department van Justisie bekend gemaak dat teen die uitspraak geappelleer gaan word.

Hierdie is weer eens tekenend van die dubbel standaarde onder die ANC regime.

Selfs indien terroriste na plaas- en ander aanvalle wel suksesvol vervolg word, kwalifiseer hulle al-gou vir parool.

Maar, soos met die Derby-Lewis- en de Kock sake, word ´n standaard van naakte neo-rassisme aangelê wanneer blankes geregtig word op parool.

Foto – Janusz Walus