Weerprofete voorspel beter toestande

Die Australiese Weerburo voorspel dat die El Niño weerpatroon kan verander in Januarie aangesien tekens waarneembaar is dat die Indiese Oseaan dipool na neutraal kan neig.

Dit beteken dat Januarie 2016 waarskynlik beter toestande kan bied as wat tot hede verwag is deur die weerkundiges.

Die eerste teken van ’n beter toestand is waargeneem toe vasgestel is dat die Indiese Oseaan se dipool besig is om af te neem, en dit kan meebring dat reënval in droogtegebiede van Suid-Afrika moontlik word.

Die Indiese weerpatroon het dikwels getoon dat dit ’n groter invloed het op die reën patroon in die land as wat deur El Niño veroorsaak word.

Die Australiese weerburo is bekend vir sy goeie waarnemings in weerveranderings, en met die hulp van Nasa in die VSA, word dit moontlik gemaak om vas te stel wat die weer se tendense sal wees in die volgende maand.