Voorbeelde van blydskap

En julle het navolgers … geword … van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het … (1 Thes. 1:6,7).

Om navolger van die Here Jesus te wees, beteken om Hom na te boots. Sy gehoorsaamheid aan sy Vader, alles wat Hy geleer het, sy volharding selfs tot die dood toe, ens. is die tipe dinge wat sy navolgers Hom probeer nadoen. Uiteraard is dit totaal onmoontlik om Hom naasteby volkome na te volg, maar dit verhinder jou nie om steeds elke dag harder te probeer nie. En hoe meer jy soos Hy optree en sy woorde aan ander vertel, hoe minder simpatie en verdraagsaamheid gaan die wêreld se mense met jou hê. Dit maak ’n mens onpopulêr onder ’n groot deel van die samelewing as jy soos die Here Jesus optree, maar juis daarin moet jy Hom ook navolg: Hy het Hom nie laat afskrik deur ’n vyandige wêreld van skrifgeleerdes en Fariseërs nie. Hy het voortgegaan om sy ding te doen ter wille van diegene vir wie dit bedoel was – die skares wat Hom gevolg en soms selfs verdring het. Hoewel jy dus teenkanting uit sommige oorde kan verwag, mag die blydskap wat die Heilige Gees in jou werk oor die verlossing, nie daardeur geraak word nie. So word jy ’n voorbeeld of tipe van Christus vir die wêreld. Diegene wat daardeur aangespreek word, is hulle aan wie jy jou moet steur. Die geluk wat dit vir hulle sal bring, gaan jou geluk en vreugde nog groter maak.

Gebed: Here Jesus, wil U verhinder dat ek afgeskrik word deur die vyandigheid van die sondige wêreld en my onbeskroomd u navolger maak. Amen.