Volkstaat aan Weskus

‘n Groep mense wat bereid is om hulle geld by hulle mond te sit, het 3,000 ha grond tussen Lutzville en Nuwerus, noord van die Olifantsriviermond, geïdentifiseer waar hulle ‘n Afrikanernedersetting wil vestig
Vir die doel is reeds R10 miljoen ingesamel.
Die oogmerk is om 1,000 plotte teen R10,000 per ha te verkoop. Alle gelde word in ‘n prokureur se trustrekening inbetaal.
Volgens die groep se Bakkiesblad, Afrikaner Nedersetting Weskus, word die stigting van ‘n koöperasie in die vooruitsig gestel wat die plaas sal bedryf. Die verbouing van koring, gars en veevoer word beplan.
Volgens ’n barometer op hul webwerf is teen Oktober vanjaar reeds 690 ha plaasgrond, teen R10,000 per hektaar, deur gretige kopers opgeraap.
Een van die stigters is Dick Davel, wat homself beywer vir die selfbeskikkingsideaal vir die Afrikaner in die Groter Orania-gebied. Ander betrokkenes is Ferdinandus Roodt, ’n voormalige weermagoffisier van Pretoria, en Nicolene Edwards, ’n prokureur van Johannesburg.
Foto: Voorgestelde volkstaat