Volkseie Museumraadverklaring oor ABO-naamsverandering

Na aanleiding van die Minister van Kuns en Kultuursake, Nathi Mthethwa, se verklaring dat die naam van die Anglo-Boere Oorlog na Suid-Afrikane oorlog verander moet word, reageer die Volkseie Museumraad, as kultuurorganisasie soos volg:

1. So ‘n naamsverandering bots met die lewenswerklikheid.

‘n Naam druk identiteit uit. Die voorgestelde naam kom neer op identiteit-loosheid, so asof S.A. bewoon word deur ‘n identiteitlose massa. Die naam A.B.O. sê dat die Britse Ryk primêr met die Boerevolk in ‘n oorlog gewikkel was. Die inmenging van Brittanje het die volkere naasbestaan in Suid-Afrika negatief beïnvloed.

Die Boere-Afrikanervolk is as inheemse volk in S.A. deur die Here geroep om saam met die ander (12) inheemse volksgroepe in ‘n ordelike naasbestaan te leef. Roeping is slegs moontlik met behoud van identiteit van (al) die volksgroepe met hulle tale. Aftakeling tot identiteitloosheid bevredig niemand nie.

2. Die voorgestelde naamsverandering bots met die historiese werklikheid.

Die doel van die oorlog was, in Milner se woorde gedurende en na die oorlog “to wipe out the last traces of Afrikanderism.” Dit sê tog in duidelike taal dat dit teen die Boere-Afrikanervolk gemik was. Soortgelyke uitsprake van Milner, Kitchener, Britse politici en Britse koerantgroepe sal bladsye vul.

As die naam A.B.O. verander na die S.A. oorlog, waar pas ander oorloë, soos die Difaqana-oorloë (+ 1815-1836) en die Anglo-Zoeloe-oorlog van 1879 in? Was dit almal oorloë van ‘n breër Suid-Afrikaanse massa?

3. Ons doen ‘n beroep op die minister van kultuursake om massafisering te laat en hom toe te spits op die uitbouing van kultuurwaardes, tale, volksidentiteite, van al die volke in S.A. Dit sal orde, naasbestaan en eiewaardigheid bevorder.