Tagtig jaar gelukkig getroud

’n Waardige dame, Helvi en haar eggenoot Veikko Ylikorpi, is net so lank in die eg verbind as wat hulle land, Finland, soewerein onafhanklik is – ’n volle 80 jaar.

Die egpaar is in dieselfde jaar gebore, en het op ouderdom 18 aan mekaar trou beloof tot die einde, wat hulle getrou nakom.

Helvi en Veikko is albei 98 jaar oud en is die oudste egpaar in die land, wat ook die langste as lewende egpaar saam is.

Hulle bewoon ’n twee-vertrek eenheid wat met sekere aanpassings meer gerieflik gemaak is vir die twee bejaardes wat nog sukkel om die geraas van Helsinki gewoond te raak.

Die egpaar is deur vriende en familielede besoek en ’n feestelike atmosfeer het vir ’n hele week gehang in die kleinerige woonplekke waar hulle gelukkig woon.

Die egpaar is gebore toe Finland nog deel van Rusland was wat regeer is deur Tsaar Nicholas 11, maar het 18 jaar later saam met die volk Finland se vryheidsdag beleef as ’n jong egpaar in die fleur van hulle lewe.

Veikko is die jongste van 14 kinders wat op ’n 40 akker plaas groot geword het terwyl sy vader as bekende parlementslid diens aan die volk gelewer het.