Stryd teen HIV nog lank

Die stryd van die regering om HIV te verminder in Suid-Afrika het nog ’n lang end om te stap, want die vordering om dit te bekamp is stadig en twyfelagtig.

Dit is die mening van ’n geneeskundige nadat die jongste gegewens beskikbaar gestel is oor die stand van sake.

Suid-Afrika het wel die Wêreld Vigs Dag gevier, maar alhoewel enkele besmette pasiënte hoop dat hulle omstandighede gaan verbeter, is daar by menige ’n kommer dat te min gedoen word om die toestand te bekamp.

Familie en vriende distansieer hulle steeds van vigslyers, en in menige gevalle wil kroeë nie eers die glas wat deur ’n vigslyer gebruik was, hanteer nie.

Die regering spandeer jaarliks miljoene Rand aan middels om pasiënte te behandel, maar die toename in nuwe gevalle lei daartoe dat daar blykbaar nie genoeg geld is om almal te behandel nie.

Medici sê die siekte kan nie oorgedra word deur ’n handskud of gewone kontak nie, maar opnames toon dat die meeste blankes sulke mense vermy en weier om aan hulle te raak.

Die medici meen daar is tans sowat 7 miljoen mense wat HIV positief is in Suid-Afrika, en daarvan word sowat 40% gereeld met medikasie behandel.

Navorsers sê die stryd teen HIV-vigs sal nog baie jare duur in Suid-Afrika aangesien die gedrag van mense nie juis verander nie.