SKA-projek kan plase laat onteien

Die SKA-­radioteleskoop projek is van so groot belang vir die regering en die internasionale navorsers, dat die aankoop van plase ’n probleem word aangesien ’n sinvolle ooreenkoms nie altyd bereik word nie.

Dit kan daartoe lei dat SKA genoodsaak sal word om in sekere gevalle ’n onteieningsbevel te bekom.

Landbouers in die Noord-Kaap is erg bekommerd oor die toedrag van sake, en het reeds die mening uitgespreek dat hulle vrees vir onbillike aanbiedinge vir hulle grond om sodoende ’n onteieningsbevel te bekom.

Blykbaar wil die Departement van Wetenskap en Tegnologie sowat 118,000 hektaar grond koop om die MeerKat projek uit te brei.

Navrae tot die Departement se afdeling wat met die projek gemoeid is, het misleidende antwoorde voortgebring, want vir boere is gesê dat hulle slegs gebruik sal maak van die twee plase wat aangekoop is.

Nou word verneem dat ’n verdere 118,000 hektaar aangekoop gaan word.

Boere is erg bekommerd omdat alles in geheimhouding plaasvind, wat hulle genoop het om ’n boerevereniging tot stand te bring waar inligting beskikbaar gestel kan word aan plaaseienaars.

Na bewering was staatsamptenare in die omgewing van Marydale en Prieska besig om boere te besoek met die doel om hulle te oorreed om ’n dokument te onderteken wat die staat die reg sou gee om toetse en proewe op die plaas te doen.

Boere is ontevrede oor die toedrag van sake en sê hulle moet regsverteenwoordigers aanstel om advies te gee, en moet self daarvoor betaal.

“Die staat se mense sê hulle sal bly onderhandel, maar as daar nie ’n ooreenkoms bereik kan word nie, is onteiening die enigste weg wat gevolg gaan word”, het een boer gesê.