Siriese rebelle voer gesprek met vredemakers

Met die inisiatief van Amerikaanse diplomate het die rebelle in Sirië ingestem om onderhandelings aan te gaan met die diktator, pres. Bashar al-Assad en sy regering.

Met die ernstige verdeeldheid onder die opposisiepartye in Sirië, en die gewapende rebellemagte wat ’n verbete stryd teen die regering voer, sal die huidige president nie uit die kussings gelig word nie, sê die politieke ontleders van die gebied.

Nou het die rebellegroep ingestem om vir die eerste keer saam te sit met verteenwoordigers van die Assad-regering in ’n poging om ’n internasionaal erkende vredeskikking te bereik.

Die vredesamesprekings kan ’n einde maak aan die vyfjaar lange konflik tussen regeringsmagte en rebelle, maar dit los nog nie die probleem op met die Islamitiese Staat (IS) terroriste nie.

Die eerste rondte samesprekings is egter versuur met die groot aantal Islamities georiënteerde Ahrar al-Sham rebellegroep wat later die vergadering verlaat het uit ontevredenheid met die verloop van die verrigtinge.

Met die afwesigheid van die Siriese Koerde wat groot gebiede in die noorde van die land beheer, is die onderhandelings nog verder bemoeilik.

Van die rebellegroepe het ingestem tot verdere gesprekke in Januarie met die doel om uiteindelik ’n ooreenkoms te bereik waarin Assad nie meer deel sal wees nie.

Die rebelle het te kenne gegee dat hulle op die basis van die Verenigde Nasies se “Geneva 1 gesprek” sal onderhandel as tydtafels in ag geneem ’n uitgevoer word.

Van die belangrikste rolspelers in die gesprek was verteenwoordigers van Turkye, Rusland, Saudi Arabië, Amerika en Qatar.