"Plaasmoorde-klagte ´n sosiale wig ter bevordering van witmense”

Hierdie was een van talle skokkende uitlatings deur ´n ANC-diplomaat in Genève, in haar tirade teen ´n aansoek voor die VN se forum vir minderheidsaangeleenthede, dat plaasmoorde tot prioriteitsmisdaad verklaar moet word.

Op tipies neo-rassistiese wyse het die diplomaat, wie se identiteit deur die regime geheim gehou word, die volksmoord ontken, en dit selfs voor die deur van “familietwis” probeer lê.

Daar word verder volgehou dat die ANC by herhaling bevestig het dat almal in SA welkom sou wees, ook blankes.

Hierdie uitlating word natuurlik gereeld weerspreek deur Jacob Zuma, met sy gewraakte Van Riebeeck-uitsprake en haatliedere, sowel as deur die bewese volksmoord, aldus ´n woordvoerder van Projek2010.

Ons het ´n naamlys met duisende slagoffers van swart-op-wit haatmoorde wat hierdie bewerings feitelik weerlê.”

Uiteenlopende reaksies op die gewraakte uitlatings vergelyk die optrede by die VN met ANC pogings teen apartheid.

Doktor Frans Cronje, Uitvoerende hoof van die SAIRV, meen die ANC staan nou aan die ontvangkant weens strategiese foute en het ook opgekom vir swart plaasmoord slagoffers.

Insiggewend is dat professor Rhoda Kadalie, voormalige kommissaris van die MRK, insien dat plaasmoorde voedselsekerheid ten nouste raak – ongelukkig het sy in haar andersins goed-deurdagte reaksie steeds die uitdruklike rasse-haat wat agter die moorde skuil, vermy.

Die Departement van Internasionale betrekkinge het intussen, by monde van woordvoerder Clayson Monyela, bevestig dat die gewraakte uitlatings die regime se amptelike standpunt verteenwoordig – “Al die uitlatings wat namens die regering gemaak word, word vooraf getik. Dit is nie haar eie woorde nie.”