Nhleko verdedig Nkandla

Maar Nhleko sê dat die OB se wye magte nie die oorweging van veiligheidsopgraderings en veiligheidskwessies insluit nie.