NGK teoloe neem die voortou met deformasie

Dit het aan die lig gekom dat 65 van die NGK se kweekskool-teoloë, in ´n brief die Algemene Sinode, die oorstaan van die gay-besluit implimentering betreur.

Die groep spreek die on-Bybelse mening uit dat die besluit om die gay-besluite te bevries (in lig van appèlskrifte ontvang) neerkom op ´n skreiende aantasing van gaymense se menswaardigheid.

Terwyl die NGK se algemene sekretaris verdere verwarring betreur, beskuldig ondertekenaars die kerkstrukture van boelie-taktiek.

Hierdie oor en weer beskuldigings tussen die NGK se moderamen en die groep teoloë is beslis nie bevordelik  vir die beeld van die Christelike kerk in die oë van die wêreld nie.

Só meen ons ontleder wat hierdie aangeleentheid sedert Oktober volg. Hy meen verder dat dit veral skokkend is dat diegene wat met die opleiding van predikante vertrou word, só uitdruklik deformerend kan optree.

Dié ondermynende brief herinner aan die Kairos-dokument van die middel tagtigs, professor Willie Jonker se omstrede druk-taktieke en meer onlangs die on-Bybelse debat oor Jesus Christus se lydens-lewe onder leidende teoloë soos Julian Muller en kie.

Luidens doktor Gustav Claassen, algemene sekretaris, sal die Algemene Sinodale Moderamen die aangeleentheid in Maart 2016 ter tafel neem.

Dit het ook aan die lig gekom dat proponent Hennie Pienaar (George) en dominee Hein Kotzé (Uitsig, Bloemfontein) voornemens is om teen die bevriesing van gay besluite te appelleer.