Neo-rassiste transformeer Kovsies

Die anti-Afrikaner kampus-opmars wat in Stellenbosch begin het, beur onverpoosd voort.

In ´n nou reeds bekende minagting van ons taal, het die Raad van die Universiteit van die Vrystaat, luidens berigte besluit om Engels as primêre voertaal in te stel.

Persberigte verwys na ‘n sogenaamde “oop debat”, aldus Raads-voorsitter regter Ian van der Merwe, terwyl verskeie kommentators meen die besluit is bloot gestoomroller deur eng belangegroepe.

Die Raad het die groen lig gegee dat ´n nuwe taalbeleid ontwikkel word, vir instelling oor ´n jaar.

Die Afrikaanse Taalraad het by monde van sy Uitvoerende hoof opgemerk, met reg, dat die enkele toegewings teenoor ons taal is in wese beledigend.

Die ATR het voorts hul kommer uitgespreek oor die werksaamhede wat tot die besluite gelui het.

Die Vryburger het onlangs berig dat ´n taalkomitee in geheimhouding doenig was binne die Universiteitsbestuur. Dit blyk ook dat komitee-aanbevelings geensins eenparig was nie.

Professor Jonathan Jansen, berug vir sy uitgesproke Afrikaner-haat, se belofte om Afrikaans te handhaaf, was duidelik ´n rookskerm.

Dit is die mening van ´n ontleder met wie Die Vryburger gesels het.

Hierdie toon net weereens dat die sogenaamde ‘demokratiese grondwet’ nie die papier werd is waarop dit geskryf is nie.

Die regime en sogenaamde ‘burgerregte’, of ‘menseregte’, is net ´n sluimerliedjie om ons mense te troos, terwyl ons taal, erfenis, identiteit en geloof vertrap en verwater word.”

Teen laat Maandag het dit, vreemd vir hom, geblyk dat Jonathan Jansen stilswye handhaaf oor sy verbreekte beloftes.

Dit laat mens onwillekeurig wonder of hý nou die eerbare weg sal volg en bedank.