"Mein Kampf" terug na 70 jaar

Die boek wat nou reeds 70 jaar verbied is op die rakke, is terug om gelees te word deur diegene wat in die geskiedenis van Adolf Hitler belangstel.

Sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog was die boek verbied en het enkele eksemplare behoue gebly wat deur indiwidue bewaar is.

Daar is egter een belangrike verandering aangebring. Die boek se waarde word verminder deur die “bywerking” wat gedoen is “om meer toeligting en ’n beter perspektief” te bied op die inhoud.

Die boek word in Duitsland gedruk en sal op die rakke verskyn teen die einde van Desember vanjaar, sê Andreas Wirsching, direkteur van die Institute of Contemporary History (IFZ) in Munich wat glo sedert 2009 aan die boek werk met die nuwe titel “Hitler, Mein Kampf. A Critical Edition” waarvan hoogstens 4,000 eksemplare gedruk sal word.

Meer as 3,500 kommentare van sogenaamde “kundiges” word in die boek opgeneem om glo die perspektiewe te stel.

Verskeie instansies moes egter hulle goedkeuring gee dat die boek gedruk word, en besware is aangevra van organisasies en regerings voordat die drukwerk kon begin.

Na afloop van die oorlog het die alliansie-regerings die kopiereg van die werk aan die Duiste staat Beiere toegeken wat sedertdien geweier het om die werk weer te publiseer uit agting vir die volke van die wêreld.

Aan die einde van 2015 verval die kopiereg, wat beteken dat die boek se inhoud weer gepubliseer mag word.