Meer weerstand teen migrante

In Denemarke is die weerstand aan die toeneem teen die instroming van onwettige migrante, en het die Minister van Integrasie, Inger Stoejberg, aangekondig dat nuwe maatreëls waarskynlik toegepas gaan word.

Een van die eerste stappe wat moontlik toegepas gaan word, is om asielsoekers met ’n bedrag te belas vir verblyf in die land.

Wetgewing word nou voorberei om die heffing teen onwettige migrante wat as asielsoekers die land binne kom of reeds daar is, toe te pas.

Benewens die verblyfkoste wat gehef word, maak die wet ook voorsiening dat die polisie toegelaat sal word om beslag te lê op bedrae geld wat meer is as 400 euro.

Die wet wat polisie ook sal toelaat om beslag te lê op sekere juweliersware van migrante, het opslae veroorsaak in die internasionale media.

’n Regeringswoordvoerder het egter daarop gewys dat Denemarke se wette ook bepaal dat Deense pensionarisse slegs kwalifiseer vir staatspensioen indien hulle minder as ’n sekere bedrag aan eie goed besit.

Dieselfde reël geld dus vir migrante, maar in hulle geval kan hulle nie so baie besittings hè as landsburgers nie.

Sy het egter daarop gewys dat artikels met sentimentele waarde nie afgeneem sal word nie.

Foto – Minister Inger Stoejberg