Kommentaar – Vrede, vrede

In meer as dertig lande regoor die wêreld is terrorisme en rebellegroepe wat hulle bestaan probeer regverdig deur die skuld vir die ontevredenheid op gevoellose regerings en maghebbers te plaas.

In sommige lande soos Afganistan en Sirië het die toestand sodanig vererger dat groot moondhede soos Amerika en Rusland saam met Europese lande ingryp in ’n poging om vrede te skep in gebiede wat vir jare gewelddadig geteister word.

In sommige lande is die politieke verskille onder die inwoners sodanig dat dit uiteindelik lei tot die vestiging van rebellegroepe, wat later selfs terroristies word in die hoop om die mag te bekom.

In Afrika is talle lande onder die juk van terreur as gevolg van regerings wat nie net korrup is nie, maar algehele magsmisbruik toepas om aan bewind te bly.

Die uiteinde daarvan is dat terreurorganisasies, wat aanvanklik as rebellegroepe ontstaan het, later soveel mag bekom dat hulle uitbrei na ander lande waar swak regerings met ’n patetiese weermag, omvêr gegooi kan word.

Terwyl die Verenigde Nasies, die Europese Unie, die Afrika Unie en talle groot moondhede daagliks met vredesamesprekings doenig is, vererger die probleem en word die vlugtelinge en onwettige migrante net meer, met al groter wordende eise dat hulle menseregte geëerbiedig moet word.

Die groot debat oor die gaping tussen ryk en arm word van verhoog tot verhoog deur die rykes bepraat, terwyl die arm mense se onwilligheid om selfversorgende werk te verrig vir sy gesin, deur almal verswyg word.

Aan die een kant is daar dus diegene wat met hardewerk hulleself finansieël sterk maak, maar daar is ook diegene wat hulle verryk deur korrupsie en bedrog, ten koste van miljoene wat in armoede as onwettige migrante opsoek is na ’n blyplek wat ’n beter lewe sal bied – al is dit ’n plek waar die hardwerkendes hul aalmoese sal neersit.