Invoer hoenders word bevraagteken

Die sowat 65,000 ton hoendervleis stukke wat vanaf Amerika ingevoer word om die sogenaamde minder bevoorregtes te help, blyk nou nie so ’n voordelige projek te wees as wat bedoel is nie.

Die derduisende tonne hoenderstukke is veronderstel om minstens die helfte aan minder bevoorregte instansies te lewer vir verdere verspreiding teen ’n uiters lae prys, soos wat deur die Amerikaners volgens ooreenkoms vereis is.

Nou blyk dit dat die ooreenkoms nie van veel waarde is nie aangesien die infrastruktuur ontbreek om die hoendervleis te bemark en wil dit lyk asof die “middelmanne” met die room gaan wegstap.

Een van die groot kettingwinkels het glo gesê hulle sal die vleis teen kosprys aanbied aan verbruikers, maar dit is klaarblyklik nie wat bedoel was met die projek nie.

Die riglyne wat vervat is in die Staatskoerant vir die invoer van die hoenders het verskeie kenners en handelaars laat reageer met negatiewe kritiek oor die projek se uitvoerbaarheid.

Ekonome het glo gesê die Amerikaners het ’n invoer-ooreenkoms met Suid-Afrika bereik waarin geen invoerheffings van krag sou wees nie, maar wat net ’n metode is om van hul oorproduksie ontslae te raak.

Intussen gaan die hoenderboere in Suid-Afrika mank aan ondersteuning van die onsimpatieke regering en word gevrees dat die bedryf ernstige skade berokken is omdat die plaaslike produksie nou nie ’n binnelandse mark het nie.

Die ooraanbod van hoendervleis weens die invoerooreenkoms, het ook ’n beduidende invloed op die boere se markprys, te midde van stygende insetkoste vanweë die ernstige droogte en tekort aan gehalte veevoer.