Immanuel

Lees: Jes. 7: 13 -16

Soos Christus se kruisiging is sy menswording reeds ’n teken van God se volmaakte Goddelike liefde vir sondaars. Die offer wat dit van die Skepper verg om skepsel te word, is buite ons begrip.

Calvyn het gesê: “Hy het wat ons s’n is, so aangeneem dat Hy wat syne is, op ons oorgedra het. Wat van nature syne was, het hy deur genade ons s’n gemaak. Waar ons op hierdie waarborg staatmaak, vertrou ons dat ons kinders van God is: die natuurlike Seun van God het ‘n liggaam van ons liggaam, vlees van ons vlees, been van ons been aangeneem, om dieselfde as ons te mag wees”. (Inst. II, 12, 1 en 2.)

Hy het volkome mens geword.

Dit was noodsaaklik dat die Here Jesus waarlik volkome mens word sodat Hy as ’t ware saam met ons onder die oordeel oor die sonde kon inskuif. Daarom neem Hy ’n menslike liggaam aan deur uit ’n vrou gebore te word. Daarvan lees ons o.m. in Jes. 7:14; Mt. 1:23; Joh. 1:14 en Hebr. 2:17.

Dog Hy was sonder sonde

Die Here Jesus is God en God kan nie sondig nie. Daarom was Hy wel volkome mens, maar sonder enige sonde (Filip. 2:6 – 11; Hebr. 4:15; 1 Petr. 2:22). Synde almagtig, was en is hy dus in staat om Satan en versoekings te weerstaan.

Die volmaakte Middelaar

Juis hierdie wonder bring mee dat die Here Jesus wel onder die toorn van God gely het, maar dit kon ver-duur – iets wat geen sondaar kan doen nie. So oorwin Hy die sonde en bring vir ons verlossing (1 Tim. 2:5 – 6).

Gebed: Dankie Here, vir u liefde en genade vir sondaars. Amen.