Handelsurplus vir November

Volgens die maandelikse vrystelling deur SARS het Suid-Afrika vir November 2015 ʼn surplus van R1.77-miljard gehad, indien die voordelige handel met die BLNS-buurstate (Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland) in ag geneem word, daarsonder sou daar ʼn tekort gewees het.

 

Die opgelope handelstekort vir die elf maand vanjaar staan op R58,18-miljard teenoor die vergelykbare syfer vir 2014 wat R100,58-miljard was. Sonder die BLNS-lande sou die handelstekorte onderskeidelik R155,74-miljard en R196,53-miljard gewees het.

 

November se handelsurplus was veral aangehelp deur uitvoertoenames van edelmetale en motorvoertuie.