Geluk laat jou nie langer leef nie

Dikwels word gesê dat spanning sleg is vir die mens se gesondheid, en dit is nie ’n ongegronde stelling nie, maar daar is ook ander faktore wat in ag geneem moet word, sê Europese navorsers.

Die ondersoekers het probeer vasstel hoeveel invloed stres en verwante spannings op die mens se gesondheid uitoefen.

Besorgdheid oor kinders, of oor gepensioeneerde ouers, finansies en gesondheid van geliefdes is van die belangrikste aspekte wat tot ’n spanningsvolle lewe kan lei.

Te midde hiervan het ’n onlangse studie aan die lig gebring dat daar nie ’n verband is tussen geluk en ’n lang lewe nie.

Die bevindinge is in die Britse vaktydskrif, “The Lancet” gepubliseer en maak ook melding van die wetenskaplikes wat data gebruik het van “Million Woman Study” wat in Brittanje vrygestel is.

Die data bevat gegewens van die redes wat die dood van mense veroorsaak het, veral by vroue, tussen die jare 1996 en 2001.

Volgens die navorsers is meer as 720,000 vroue ondervra oor hul gesondheidstoestand, die geluk in hulle lewens, stresvlakke, en ander faktore wat moontlik ’n invloed mag hê op hulle gesondheid.

Sowat 39% van die deelnemers het te kenne gegee dat hulle gelukkig is, 44% sê dat hulle redelik gelukkig is en 17% het gesê hulle is ongelukkig.

Oor die algemeen het die ondervraagde vroue erken dat hulle gesondheid nie goed is nie en het faktore na vore gekom dat ’n aansienlike persentasie deelnemers rook, ander het weinig of geen beweegruimte nie, en ander is enkellopendes.

Die vroue wat meer gelukkig is, het reeds gevorderde jare, of is nie baie goed gekwalifiseer nie, rook nie, woon saam met iemand anders, en neem deel aan verskillende aktiwiteite saam met ander mense.

Dit het ook aan die lig gekom dat vroue wat minstens 8 uur per nag slaap, meer gelukkig is as ander wat minder slaap.

Die ondersoek, wat oor ’n tydperk van meer as tien jaar gedoen is, het egter bevind dat eweveel gelukkige vroue en ongelukkige vroue jaarliks te sterwe kom.

Aan die hoof van die ondersoek het Bette Liu van die Universiteit van New South Wales gestaan.