Geloftefeeste

 Hier is die lys van Geloftefeeste wat u kan bywoon. Ondersteun asseblief.

CLANWILLIAM • Zeekoevlei Geloftefees Plek: Zeekoevlei Feesterrein (Clanwilliam-Graafwaterpad, 15 km vanaf Clanwilliam) 16/12: 08:45 – Samesang / 09:00 – Video oor Groot Trek / 10:00 – Verversings / 10:30 – Geloftediens – ds. Leon Skein / 11:30 – Gelofte / 11:45 – Die Stem / 12:00 – Braaivleisete Kontak: Sypie de Beer 027 482 2929 / Christo Smit 082 547 9087

GELOFTEFEES: NG KERK Scotburgh – KZN PREDIKER: Louis Radyn, Samesang met die sanggroep RaddyZ, en saameet daarna. Navrae: Louis Radyn 0828572260GELOFTEFEES: PIONIERSMUSEUM SILVERTON PREDIKER: ds Van Wyk Fischer, Ligte verversings, bring eie stoel, geen toesprake, kollekte word opgeneem, motorwagte aan diens. Navrae: Dries du Toit 012 803 3018 en Bessie Keun 012 804 5397Palala-Sarahbell Geloftefees naby Ellisras, TYD: 09:00, Erediens: Ds. Hendrik de Beer, Samesang volksliedjies, Feesrede: Theuns de Wet.
Gelofte herbevestiging daarna Middagete. Navrae: Johan vd Merwe 084 515 7732Swaershoek Geloftefees in die Kransberge naby Rankins Pass en Alma. Die verrigtinge neem in aanvang op Dinsdag 15 Desember met opening en vlaghysing. Die aand is daar ‘n gesellige braai, Braaipakkies en bykos beskikbaar. Op Woensdag 16 Desember begin die program om 09:00. Die erediens is om 10:00 en word gelei deur Prof.Roeloff Maree. Navrae: Jan Trichardt: 072 4766745 of Coen Weilbach: 083 2352457


Geloftediens by die Nederduitsch Hervormde gemeente Secunda. TYD: 9:00 Die diens word gelei deur Ds Wolmarans. Na afloop van die diens en kollekte word ʼn video aangebied oor die gebeure by die Slag van Bloedrivier. Navrae: Werner Ernst 082-663-9408.


AKASIA/DE WILDT GELOFTEFEES, JOPIE FOURIE-TERREIN TYD: 09:20 Diens gelei deur: Ds Cassie Aucamp, Geref Kerk Bergsig/Andeon. Bring piekniekmandjie en stoel saam. Navrae: Gawie 072 134 1105 / Manie 082 879 6969


WITBANK GELOFTEFEES. Plek ; Hoërskool Generaal Hertzog, Tyd: 09:00, Erediens deur Ds Louis Cloete van NG Klipfontein, Feesrede: Willie Spies.
Geniet daarna ‘n worsbroodjie, vrywillige donasie word gevra. Navrae: Leon 082 894 5755


Geloftefees by AP Kerk Senekal begin om 09:30, erediens gelei deur ds. Stéfan Coetzee. Na die diens gaan ons die gelofte herbevestig op ’n regte ossewa, en perdekommando. Saam braai en kuier agterna. Bring saam: Vleis, eetgerei, stoele, sambreel/gazebo, iets om te drink. Vure, braaiers, pap en sous word voorsien met ‘n boere verrassing. Navrae: 082 386 7675 / 086 557 8121


GELOFTEFEES MOSSELBAAI Adres: Mosselbaai Stadsaal, 9:00 Prediker: Ds. Dawie Pretorius; Geleentheidspreker: Prof. Koos Malan
Navrae: Piet Joubert 082 562 7508


Die Geloftefees in die Vaaldriehoek vind plaas by Glen Donald in die Lion’s Creek Lapa. Geleë aan Donaldweg verlenging met Bronkett straat, tussen Meyerton en Rissiville. Die diens vind plaas om 10H00 en word waargeneem deur Dr. P.B. Boshoff emeritus, van die Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Skakel Jan Fouché tel nr. 016 982 1301


GELOFTEFEES TZANEEN: om 09h00 in die NG Kerk Wolkberg. Die diens word gelei deur Ds Adraan van Tonder. Na die diens is daar ‘n kort aanbieding deur Mnr Dawid Grobbelaar van die TrekBoervereniging. Die Geloftefees begin reeds op Saterdagaand 12 Desember 2015 met ‘n biduur of aandgodsdiens om 19h00 by die kakebeenwa wat voor die kerk in ‘n tipiese Voortrekkeruitspanning sal wees. Skakel Allan by 015 307 5407


GELOFTEFEES Leeupoort – Om 9:00 lei Dr Christo Pretorius van die Nederduitse Herv Kerk, du Toitstr die Geloftediens en die aflê van die Gelofte. Na ‘n teepouse vertel dr Pretorius daardie wonderlike geskiedenis aan die Feesgangers. Navrae: Mnr Stoffel Bester, 0828237652 / Pieter Bodenstein, 0824101655


Geloftefees Rustenburg : NG Kerk, Fatima Bayatstraat oorkant oom Paul se standbeeld. Verrigtinge begin 8:30 met samesang. Lees van die Gelofte, Geskiedenis oorsig: Victor Schultze, Erediens deur Dr. Hennie Kotze. navrae: Alet 084 332 4199


Geloftefees Witbank: In die Portugese saal, Tema van ds Ben Strijdom is: Die Boerevolk en sy toekoms. Vanjaar kan jy vanaf Woensdag 9 Des tot Woensdag 16 Des kom kamp. Bok van Blerk sing Saterdag 12 Des op die kampterrein waar jy sewe dae voor Geloftefees reeds kan saamkuier, lekker kan eet en terugdink aan die stoere Voortrekkers. Toegang gratis. Poppekas vertoning, Aflê van gelofte, vleisie op die kole. Te veel om op te noem, Navrae: Skakel Essie 083 227 2677


Geloftedag op Cullinan by die boere Uniesaal. Dr Johan Otto van die Hervormde kerk, Premiermyn, sal die diens waarneem. Vir enige navrae kontak
Jan Malan by 082 496 7120.


Geloftefees in Bronkhorstspruit. Vanjaar vind die fees plaas in ons feessaal op die plaas Wacht- n – Bietjies – Kop sowat 6 km. buite Bronkhorstspruit.
Ons wys vanjaar n video oor die Slag van Bloedrivier op n grootskerm tv- stel waarna ds. Pieter van Wyk van die plaaslike Gereformeerde Gemeente as spreker sal optree en ook die erediens sal lei. Al die feesgangers bring vleisgeregte, slaaie en nagereg saam en dan kuier en eet ons saam onder die koeltebome op die terrein. Skakel Neels by 082 335 0896 of Chris by 082 578 1631.


VERWOERDBURG GELOFTEFEES by die Rooihuiskraalterrein (in Rooihuiskraalweg, Wierdapark) Centurion vanaf 09h00, dit behoort teen 11:00 afgehandel te wees. Ds Gerrit Kruger van die Geref Kerk sal die diens lei. U word genooi om na die verrigtinge koffie, tee en ligte verversings saam te kom geniet. Daar is braaivleisgeriewe vir die wat dit wil benut. Bring eie stoel saam. navrae: 012 654 2079, 072 211 6656


GELOFTEFEES TE PAARDEKRAAL KRUGERSDORP. Vanaf 6:00 tot 12:00. Gelofte diens deur Ds.Maruis Venter, Emmeritus Predikant van die Ned. Hervormde Kerk. Afsluiting en Vlagstryking waarna “Die Stem van Suid-Afrika”gesing word. Navrae: Chris Smit 082 904 0880.ALLDAYS (LIMPOPO) • Alldays Geloftefees Plek: Rossthomsaal 16/12: 09:00 – Geloftediens / Bring eie eetgoed Kontak: Ds. Bertus Badenhorst 084 984 1742


BADPLAAS • Badplaas Geloftefees Plek: NG Kerk, Badplaas 16/12: 09:00 – Geloftediens Kontak: René Janse van Vuren 017 844 1145 / 072 292 5779,


BALTIMORE • Baltimore Geloftefees Plek: Baltimore Gemeenskapsaal 16/12: 08:30 – Vlaghysing / 09:00 Geloftediens – ds. Boeta Erasmus / Feesrede – prof. Louis Chaingion / Vingerete Kontak: Danie Ehlers 082 498 4436,


BAPSFONTEIN • Bapsfontein Geloftefees Plek: Plot 244, Bashewa (op Garsfonteinweg verlenging, 15 km oos van Pretoria Oos Hospitaal) 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Dolf Brits / Gelofte / Feesrede – prof. dr. Frans van Staden / Die Stem 4 verse / Verversings / Bring eie stoele Kontak: Wayne Gibbs 082 818 0696, [email protected] / Jopie Jurgens 082 800 6354,


BAZLEY STRAND (KZN SUIDKUS) • Bazley Strand Geloftefees Plek: NG Kerk Scottburgh 16/12: 10:00 – Geloftediens en Feesrede – Louis Radyn (FAK) / Samesang o.l.v. sanggroep RaddyZ / Ete Kontak: Willie Pretorius 072 615 0588, [email protected] / Louis Radyn 082 857 2260


BELFAST • Belfast Geloftefees Plek: Belfast Geloftefeesterrein 16/12: 10:00 – Geloftediens – ds. Maritza Botha Kontak: Gerhard Kotze 071 609 9266,


BETHLEHEM • Plek: Laertrek Geloftefeesterrein 15 Des: Bring en braai / Aandgodsdiens en lees van Gelofte / Geskiedkundige DVD 16 Des: 07:30 – Biduur & Kampeerontbyt 9:30 – Perdekommando en vlaghysing / Geloftediens deur ds. Francois Venter / Feesrede – Andries Breytenbach (HNP) Daarna ‘n Gesamentlike middagete Kontak: Wessel Lourens 082 444 8818


BLOEMFONTEIN • Plek: Bron van Herinnering – Vlaghysing / Oggendbiduur – ds. P Stoltz / Kranslegging Plek: Vrouemonument 9/12-15/12: 18:30 – Biduur daagliks 09:15 – Geloftediens deur ds. Lewis Strauss / Feesrede: dr. Arnold van Dyk ( jeugvertelling – Hugo Hayes) / Kranslegging by konsentrasiekampsteentjies en gedenknaald / Loslaat van duiwe / Die Stem 4de vers / Saamkuier daarna. Skakel: Ds. HSW Strauss 076 672 4322 / Willie Engelbrecht 082 728 1489


• Bergkraal Geloftefees Plek: Bergkraal Geloftefeesterrein (naby Maselspoort) 16/12: 10:00 – Biduur / 10:45 – Historiese vertelling / 11:30 Geloftediens / Gesellig saamkuier Kontak: Ds. Robbie du Toit, 084 401 6117,


• Bloemfontein-Suid Geloftefees Plek: Plaas Williamstrip (31 km vanaf Bloemfontein op Jagersfonteinpad) 09:00 – Buite: Skriflesing en gebed / Vlaghysing / Die Stem 4de vers / Gelofte / Geloftediens – ds. Bertie de Lange / Tee / Filmvertoning: Slag van Bloedrivier / Eie piekniekmandjie Kontak: Jann Schlebusch 072 959 3214, Charl Hertzog 084 556 7246


• Rietfontein Geloftefees Plek: Plaas Rietfontein (Verkeerdevlei distrik) 16/12: 09:00 – Biduur / 10:00 – Geloftediens / 11:30 – Feesrede / Piekniekmandjie-ete Kontak: Marianne Oosthuizen 083 229 0456


BOKFONTEIN • Bokfontein Geloftefees / Geskiedkundige plaas Bokfontein teen Magaliesberge / 09: 00 – Skriflesing en gebed / Vlaghysing / Sang / Gelofte / Geloftediens – ds. Nic vd Walt / Verversings (bring bordjie eetgoed) / Samesang / Feesrede – ds. Nic vd Walt / Die Stem / Piekniek en braai Kontak: Herman Els 082 377 2991


BOKKRAAL • Bokkraal Geloftefees, Plek: Bokkraal Geloftefeesterrein (tussen Koster en Zeerust) 09:30 – Oggendbiduur / Gelofte / 10:00 – Geloftediens – ds. Chrisjan de Nyschen / Feesrede – dr. Jackie Grobler / Middagete: braai. Kontak: Evert du Preez 083 635 6528 / 014 543 9010 / Rupert 083 218 9779


BOSHOF • Boshof Geloftefees Plek: NG Kerk Boshof, Geloftediens / Bring en braai en saamkuier Kontak: Andrie de Kock 082 345 8990


BOTHAVILLE • Bothaville Geloftefees Plek: NG Kerk Moedergemeente 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Laurie Naudé / Die Stem (4de vers) / Verversings Kontak: Piet Bruwer 083 263 5203,


• Loskuil Geloftefees Plek: Loskuil Skool: 09:00 – Voorsang / 09:30 – Geloftediens – ds. Carel Bothma / 12:00 – Ete word voorsien.
Skakel Frikkie Nel 082 829 5723

• Voorbegin Geloftefees Plek: Voorbegin Wildboerdery en Lodge (op oewer van Vaalrivier, 33 km buite Bothaville) 15 Des: 08:00 Massarit vanaf Nampo Park / Kosstalletjies / Verskeie kunstenaars tree op / 18:30 – Filmvertoning: Treurgrond / Boeredans 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Wessel Swart / Feesrede – Steve Hofmeyr / Kosstalletjies / Verskeie kunstenaars. Bring eie stoele. Kontak: Natasha 018 473 0668,


• Brakkloof Geloftefees, Plek: Ou Brakkloof Laerskool (30 km vanaf Swartruggens) 09:00 – Geloftediens – dr. Dirk Venter / Feesrede / Musiekitems / Verversings Kontak: Louis Visser 076 350 4010


BRANDFORT • Plek: Brandfort Skoolsaal 13 Des: 08:00 – Boekevat en Samesang / Vertrek na Voortrekkerbegraafplaas / 09:00 – Skriflesing en Gebed / Kranslegging en Voordrag / 10:15 – Vertrek na Skoolsaal / Vlaghysing / 11:00 – Historiese vertelling / Feesrede – André Visagie / Gelofte / Erediens / 12:15 – Piekniek en braai 16 Des: Woon Paardekraal Geloftefees by. Skakel: Johann Fourie 083 264 2233

Gereformeerde Geloftefees Noordelike Pretoria by die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort Genl. Beyersstraat 256, Pretoria-Noord. Tyd: 08:55 tot 12:00. Diens: Ds Attie Bogaards, Historiese vertelling deur middel van ‘n DVD, Samesang, Piekniek ete, Bring en deel met mede feesgangers, Onthou u eie stoel, sambreel. Tradisionele Voortrekkerdrag, as u besit en graag wil aantrek. Navrae 082 670 1961


• Brits Geloftefees Plek: Brits Hoërskoolsaal 16/12: 09:00 Feesrede – Flip Buys / Geloftediens – ds. Nico Rautenbach / Verversings Kontak: Chris van Wyk 074 888 4423, Cor Meintjes 082 783 0720
CLANWILLIAM • Zeekoevlei Geloftefees Plek: Zeekoevlei Feesterrein (Clanwilliam-Graafwaterpad, 15 km vanaf Clanwilliam) 16/12: 08:45 – Samesang / 09:00 – Video oor Groot Trek / 10:00 – Verversings / 10:30 – Geloftediens – ds. Leon Skein / 11:30 – Gelofte / 11:45 – Die Stem / 12:00 – Braaivleisete Kontak: Sypie de Beer 027 482 2929 / Christo Smit 082 547 9087


CLOCOLAN • Plek: Geloftefeessaal, Clocolan Skougronde 08:30 – Kranslegging / 09:10 – Gewyde sang / 09:30 – Geloftediens – ds. L Louw / Gelofte / 10:30 – Verversings / Voordrag en samesang / 11:00 – Feesrede – Johan Loock / Die Stem / Braaivleisete Kontak: Dawie Strauss 051 943 7218 / 083 9755 171,

COLIGNY • Doringbult Geloftefees Plek: Gerdau Boeresaal: Geloftediens / Feesrede – Meinhard Peters Kontak: Pieter Hamman 018 673 0697Geloftediens om 9:30 vir 10:00 by Gogganoster (Ou Kokkewiet Kokkedoor Kleuterskool) saal in 28ste laan, Waverley. Navrae, Ds Frans Joubert: 012 802 1401


Geloftediens in die Oos-Kaap by die Karel Landman Monument op Kolrant digby vakansieoorde Port Alfred, Kenton on Sea, Boesmansriviermond, Boknes en Cannon Rocks. Diens om 9:45 word gelei deur ds Willie Schoeman van die NG Kerk Alexandria, Gasoptrede: Randall Wicomb met tema die wonder van Afrikaans, Navrae Amédée by 076 383 8541”.


De Aar Geloftefees Plek: AP Kerksentrum, De Aar: 09:00 – diens deur dr. Reyno Louw / 09:30 – Kort program / Die Stem Kontak: Dr. Reyno Louw 076 446 8683


DENDRON: Driedoornhoek Geloftefees terrein. 15/12: Tyd: 15:00 – Boeresport / Jukskei/ Koffiehuiskonsert/ Potjiekos 16/12: 09:00 – Geloftediens / Gesellige samesyn Kontak: Francois Fourie 083 626 6573 / Isa Rossouw 071 897 5168


• Derby Geloftefees Plek: ACVO Skool Derby 16/12: 08:15 – Vlaghysing / 09:00 – Erediens – ds. Simon Hibbert / 10:30 – Feesrede – ds. Danie Booyens / 11:30 – Gelofte / 12:30 – Gratis ete en saamkuier. Kontak: Willie vd Westhuizen 079 528 4414, Coenie 082 441 4554


• Duiwelskloof Geloftefees Plek: Hervormende Kerk, Tyd: 09:00 – Diens – dr. Daan van Wyk / Feesrede – Piet Vermaak / Saam braai Kontak: Piet Vermaak 079 019 7701 / Sarel Ströh 072 4585 480


• Dullstroom Geloftefees Plek: Hervormde Kerk: 10:00 – Geloftediens – ds. Jan Prinsloo / Verversings en kuier Kontak: Marie Bredell 082 451 1896


• Bloedrivier Geloftefees Plek: Bloedrivier Geloftefeesterrein (tussen Dundee en Vryheid) 12/12 : Uitklim van Vegkop, perdry, jukskei en swem / DVD-vertonings in saal. 13/12: 10:00 – Kranslegging / Piekniek by Wasbank monument 14/12: Aankoms van perdekommando / Jukskei en swem / DVD-vertonings in saal 15/12: Boeresport, kleios kompetisie, skyfskiet, perdesport, swem / Fakkelloop na walaer Plek: Walaer 16/12: 06:00 – Oggend biduur / 09:00 – Vlagvoorstelling deur perdekommando / Kranslegging en herbevestiging van die Gelofte Plek: Eeufeessaal 16/12: 10:00 – Geloftediens – Ds Danie Steyn / Feesrede – Ds. Hennie Prinsloo / Piekniek/Braai Kontak: Johan Fourie 082 320 4133


• Ellisras Geloftefees Plek: Boereverenigingsaal (Veilingskrale) Tyd: 09:00 – Geloftediens / 10:00 – Feesrede – Albertus Breytenbach / Koue ete Kontak: Agnes Olivier 014 763 3677


• Sarahbell Geloftefees Plek: Sarahbell Feesterrein Tyd: 09:00 – Geloftediens – ds. De Beer / Vlaghysing / Samesang / 11:00 – Feesrede – Theuns de Wet / 12:00 – Gelofte / Middagete – braaipakke te koop. Skakel: Kobus van der Merwe, 084 515 7162


• Steenbokpan Geloftefees Plek: Steenbokpan Boereverenigingsaal Tyd: 10:00 – Geloftediens – ds. Bernard Prinsloo / Gelofte / 11:00 – Feesrede – Ignatius Erasmus / 12:00 – Middagete word voorsien Kontak: Chris & Ilse Erasmus 014 763 4533


• Matjiesfontein Geloftefees. Plek: Canterbury Feesterrein: 09:00 – Geloftediens – ds. Gustaf Opperman / Gelofte / 10:00 – Feesrede / 12:00 – Middagete spitbraai Kontak: Pieter Lamprecht 082 372 0598, Jackie Theunissen 078 6277 816 •


• Weidhoek Geloftefees Plek: Weidhoek Feesterrein, Tyd: 09:00 – Geloftediens ds. Chris Nel / Gelofte / 12:00 – Middagete – elke gesin bring eie Kontak: Jaco de Bruyn 083 626 6582 / Jan Kleynhans 078 638 2576


• Holland Geloftefees Plek: Holland Geloftefeesterrein (tussen Ermelo en Amersfoort) Tyd: 10:00 – Geloftediens – dr. Frans Boshoff / Feesrede Kontak: Dawie Swanepoel 082 7800 121• Smitsfield Geloftefees Plek: Smitsfield Geloftefeesterrein (25 km oos van Ermelo op Lothairpad) 15/12: 17:00 – Braai en biduur 16/12: 10:00 – Geloftediens / Tee / Gesamentlike middagete Kontak: Leon Grobler 082 807 9264, [email protected]


• Van Rheenenskop Geloftefees Plek: Geloftefeesterrein tussen Frankfort , Villiers & Oranjeville Tyd: 09:30 – Geloftediens – ds. Jurie Venter / Vleisbraai Kontak: Kobus Hattingh 082 945 4137 / SW Graaff 082 335 3103


• Fraserburg Geloftefees Plek: CVO Skoolkoshuis, Fraserburg Tyd: 09:30 – Opening / 09:45 – Geskiedenis en roepingsbepaling van ons Volksgeloftes / 12:30 – Geloftediens – adv. Lourens Joubert / 13:30 – Klipstapeling / Ligte ete Kontak: Anmar Dumas 053 381 3868 / Ronnie vd Merwe 023 741 8723


KOUGA • Kouga Geloftefees Plek: Hananja Akademie (4 km langs die Gamtoosrivier op vanaf die Gamtoos Ferry Hotel) 16/12: 10:45 – Samesang / 11:05 – Geloftediens / Item deur Hananja Akademie Skool / Gelofte / 12:05 – Feesrede / Die Stem / Bring en braai. Kontak: Wentzel Coetzer 072 534 5914, [email protected] / Pieter v Niekerk 082 461 7522


KIMBERLEY • APK Kruisgemeente Geloftefees Plek: APK Kruisgemeente (h/v Queens- en McDougalstraat) 15/12: Perdekommando 16/12: 09:00 – Geloftediens / Vertelling van 1838 Kontak: Ds. Danilo Stoltz 084 44 444 17, [email protected]

GLENTANA-OUTENIQUA • Glentana-Outeniqua Geloftefees Plek: Kobus Hattinghsaal, Glentana 16/12: 09:00 – Geloftediens Kontak: Prof. Piérre Theron 083 252 4250 / 044 879 1338


Onder-Heuningspruit Geloftefees – (ongeveer 35 km vanaf Kroonstad op Vredefortpad) Perdekommando / Vlaghysing / Gelofte / Samesang / Geloftediens en Feesrede Myan Subrayan, skrywer met passie vir Afrikanervolk en sy geskiedenis / Kultuurliedjies en die Stem / Saam eet en kuier / Skakel Carl Visagie 083 462 7378

KROONSTAD • Geloftediens Plek: NG Moederkerk 16/12: 09:00 – Geloftediens Kontak: Dries Otto 082 923 3113

KLEINFONTEIN • Kleinfontein Geloftefees Plek: Kleinfontein Gemeenskapsaal !6/12: 09:30 – Samesang / 09:45 – Historiese vertelling / 11:05 – Geloftediens – ds. Johan Greyling / Gelofte / Die Stem (4de strofe) / Kuier – bring eie piekniekmandjie Kontak: Charel Bezuidenhout 082 255 6531, [email protected]

Rooiwal Geloftefees Plek: Rooiwal Geloftefeesterrein 16/12: 09:00 – Geloftediens / Feesrede – ds. Faan Smit / Ete Kontak: Ben Vosloo 079 495 0180

HENDRINA • Hendrina Geloftefees Plek: Hendrina Geloftefeesterrein 12/12: Kamp opslaan / Kampvuurstories – Nico Nel / Skaapkop braai 13/12: Kerkdienste in dorp / Potjiekos / Jukskei / Video oor Bloedrivier 14/12: Aandgodsdiens / Nagmars (kinders) 15/12: Aandgodsdiens / Braai: Vleis, pap en sous voorsien 16/12: 07:30 – Oggendbiduur / 09:00 – Geloftediens – dr. Casper Boye / Verversings / 12:30 – Gesamentlike ete, bring eie eetgoed. 17/12: Kamp afslaan Kontak: Anton Pelser 082 804 1796, [email protected] / Meyer de Jager 082 773 2143 [email protected]

HOEDSPRUIT • Hoedspruit Geloftefees Plek: Geloftefeesterrein, Laerskool Mariepskop 16/12: 08:00 – Geloftediens / Feesrede – Pierre Wright Kontak: Melanie Wright 084 767 4608, [email protected] webmail.co.za

HENNENMAN • Samekoms Geloftefees Plek: Samekoms Feesterrein 12/12: 10:00 – Boeresport / Samekoms’ got talent / Bring-en-braai / Bloedrivier film 15/12: 19:30 – Toneel / Kampvuur & koffie / Laat Bring-en-braai 16/12: Geloftediens – Johan van Huysteen / Koek en tee Kontak: Christine Bouwer 082 773 9297


Heilbron) 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Johan Theron / Feesrede – ds. Tommie van Vuuren / Braaivleisete en saamkuier / Wandelpad om Vegkop uit te klim (Kampplek met kragpunte beskikbaar) Kontak: Jasper van der Bijl 082 453 7357, [email protected] co.za / Corné van der Merwe 083 306 0357


HEIDELBERG (TRANSVAAL) • Suikerbosrand Geloftefees Plek: Kafferskraal (GPS 26.546881,28.280225) 16/12: 10:00 – Diens en Geloftefees / Saamkuier Kontak: Lemont Kriel 084 511 4759 / 016 340 4383, [email protected] co.za HEILBRON • Vegkop Geloftefees Plek: Vegkop Slagveldterrein (20 km suid vanHARTENBOS Hartenbos Geloftefees Plek: Amfiteater 16/12: 08:00 – Geloftediens – ds. Dawid de Wet Plek: ATKV Museum (oorkant die NG Kerk) 16/12: 10:00 – Feesrede – Marie Ferreira / Gelofte – Voortrekkers / Tee Kontak: Schalk van Vuuren 083 628 7900, [email protected] / Ansie Claasen 044 695 0440, [email protected]HARTBEESPOORT • Hartbeespoort Geloftefees Plek: NG Kerk Hartbeespoort 16/12: 08:30 – Samesang / 09:00 – Geloftediens – ds. Christo van Vuuren / Feesrede – prof. Jorrie Jordaan / Verversings en verkope van geskiedkundige boeke en video Kontak: Riaan Badenhorst 083 675 1483


Retiefklip Geloftefees Plek: Feessaal op Feesterrein 12/12: 17:00 – Opening / Verkiesing Jeugkampraad / Volkspele / Koffiedrink 13/12: 10:00 – Erediens / 14:00 – Spitbraai / 19:00 – Aandgodsdiens / Kampvuur / Koffiedrink 14/12: 07:30 – Oggendgodsdiens / 09:00 – Boeresport / 15:00 – Bergwedloop / 17:00 – Waatlemoenfees / 19:00 – Aandgodsdiens / 19:30 – Talentkompetisie 15/12: 07:00 – Oggendgodsdiens / 09:00 – Stap na waterval / 19:00 – Aandgodsdiens / Verskeidenheidskonsert 16/12: 10:00 – Geloftediens – ds. J de Bruin / Fakkelloop / Gelofte / Gesamentlike middagete / 19:00 – Aandgodsdiens / Lees van joernale / Koek en tee 17/12: Afsluiting Kontak: Johan Matthee 083 785 1022


HARRISMITH • Bo-Cornelisrivier Geloftefees Plek: Verkykerskop 11/12: Laertrek / Kenmekaar 12/12: 07:00 – Oggendgodsdiens Loggenberg-huis / 10:00 – Ontmoet sprekers / Perdekaskenades / 14:00 – Waatlemoenfees / 15:00 – Jukskei / 19:30 – Onvoorbereide toesprake 13/12: 10:00 – Kerkdiens / 15:00 – Jukskei / 19:30 – Lofprysing 14/12: 07:00 – Oggendgodsdiens Jan en Bertie van Niekerk / 10:00 – Voordragte / 14:00 – Jukskei / 19:00 – Gesinsprogram 15/12: 07:00 – Oggendgodsdiens Jansen-huis / 11:00 – Basaar / 15:00 – Speletjies / 19:30 Gasheer toespraak / 22:00 Kampvuur 16/12: 09:00 – Geloftediens – Franna Benade / Klipstapeling en Gelofte / 11:00 – Feesrede – Justus Steenkamp / 14:30 – Jukskei / 19:00 – Kuieraand 17/12: 06:00 – Afsluiting Kontak: Bertie van Niekerk 083 982 8324 / Annie v Niekerk 071 674 6426


GROOT MARICO DISTRIK • Oberholzerskloof Geloftefees Plek: Oberholzerskloof Feesterrein 16/12: 09:00 – Open / 10:00 – Geloftediens – / 11:00 – Bespreking oor plaaslike familie / Kranslegging / Middagete en kuier Kontak: Piet van Niekerk 078 517 4208 / Hennie van Eck 083 259 0223GROBLERSDAL • Groblersdal Geloftefees Plek: DLU Saal 16/12: 09:00 – Feesrede – dr. Dan Roodt / Geloftediens – ds. Johan du Preez / Ligte verversings Kontak: André de Beer 078 161 1967


GREYLINGSTAD / VILLIERS / GROOTVLEI • Wilgefontein Geloftefees Plek: Wilgefontein Geloftefeesterrein (14 km vanaf Greylingstad op pad na Villiers) 16/12: 10:00 – Samesang / 10:30 – Geloftediens – ds. Kotie McDonald / 11:30 – Verkiesing van Komitee / 12:00 – Feesrede – ds. Gideon Grobler / 13:00 – Saamkuier en ete Kontak: Hannes Strydom 082 351 5979, Ludwig Ankiewicz 082 573 5449, Madia Fourie 082 9686829KOPPIES • Greenlands Geloftefees Plek: Greenlands Geloftefeesterrein 16/12: 09:00 – Geloftediens – past. Dawid Ras / Feesrede – Melodie von Steen Kontak: Matty Lotter 083 263 0456 / 056 777 1067, [email protected]


GRAVELOTTE • Kwaggasnek Geloftefees Plek: Kwaggasnek Geloftefeesterrein (tussen Gravelotte en Letsetele) 16/12: 09:00 – Geloftediens / Vleisbraai – vleispakkies te koop Kontak: Gerrie vd Merwe 083 459 9080

• Randjieslaagte Geloftefees Plek: Randjieslaagte plaas (±35 km uit Kroonstad in driehoek van Kroonstad/Ventersburg/Steynsrus) 16/12: 09:00 Vlaghysing / Geloftediens – ds. Talbot Sadler / Feesrede – Willie Engelbrecht / Verversings / Boeresport / Demonstrasie van kanonne / Bring en braai Kontak: Annemarie Nigrini 083 631 3362
• Welvaart Geloftefees Plek: Welvaart Geloftefeesterrein (20 km op Lindley-pad) 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Jan Grobler / Verversings / 10:30 – Feesrede – Ernst Behrens / Piekniekmandjie Kontak: Nico Lategan 083 316 0561 / Anneke Lategan 056 21 21 806
• Paardekraal Geloftefees Plek: Pretoriuskraal 01/12: 05:00 – Vroeë oggenddiens – ds. HJJ van Vuuren Plek: Paardekraal Feesterrein, Krugersdorp 16/12: 06:00 – Oggendgodsdiens – ds. Dirk van’t Zand / Samesang / Vlaghysing / 1880 Gelofte / Feesrede – Alwyn de Klerk / 10:55 – 1838 Gelofte / Geloftediens – ds. Marius Venter / Die Stem / Miniatuur Paardekraal monumente te koop Phil Potgieter (011 475 4298) Kontak: At von Well 082 348 3828
• Eendracht Geloftefees Plek: Feessaal op Eendracht (by Leandra op oostelike Hoëveld) 16/12: 09:00 – Vlaghysing van historiese vlae en Die Stem / Geloftediens – dr. Anton Knoetze / Etes te koop aangebied Kontak: Dr. Samuel Louw 082 465 4725,
• Brandhoek Geloftefees Plek: Plaas Brandhoek (tussen Bothaville en Leeudoringstad, op brug is rigtingaanwysers) 16/12: 09:00 – Biduur / 10:00 – Toespraak – Johan Jansen / 11:00 – Geloftediens – ds. Van Rooyen / Bring eie eetgoed en stoel. Kontak: Ria Fouché 082 882 0539
• Leeupoort Geloftefees Plek: Leeupoort Karavaanparksaal 16/12: 09:00 – Geloftediens – dr. Christo Pretorius / 10:30 – Feesrede – dr. Christo Pretorius / Middagete – bring piekniekmandjie. Kontak: Stoffel Bester 082 823 7652
• Levubu Geloftefees Plek: Levubu Gemeenskapsaal 16/12: 18:00 – Geloftediens – ds. Petrus Kriel / Bring en braai Kontak: Ds. Petrus Kriel 082 898 2081
• Lichtenburg Geloftefees Plek: CVO Skoolsaal 16/12: 09:00 – Geloftediens – / Feesrede – prof. Andries Raath Kontak: Hansie Theart 082 922 5755
• Omkyk Geloftefees Plek: Omkyk Geloftefeesterrein (±37 km wes van Lichtenburg) 16/12: 09:00 – Feesrede / 10:00 – Verversings en jaarvergadering / 11:00 – Geloftediens / 12:00 – Bring en braai Kontak: [email protected]
• Burgersdorp Geloftefees te Lichtenburg Plek: Laerskool Burgersdorp te Lichtenburg 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Tewie Pieters / Feesrede / Sangitems en saamsing Kontak: Ds. Dawie Jacobs 083 456 0831
• Groenvlei Geloftefees Plek: Groenvlei Geloftefeesterrein 15/12: 17:00 – Boeresport / Braaivleis / Toneel 16/12: 10:00 – Geloftediens / Feesrede – prof. Dawie de Villiers / Kranslegging / Bring en braai Kontak: Kobus vd Berg 082 415 6924
• Schoemansdal Geloftefees Plek: Schoemansdal Feesterrein 16/12: 10:00 – Geloftediens – ds. Innes Nagel / Gelofte / Vlaghysing / Feesrede – ds. Aubrey Hough / Middagete te koop Kontak: Abrie Wepener 082 686 2552
LYDENBURG • Badfontein Geloftefees Plek: Rusoord Ouetehuis 15/12: 11:00 – Perdekommando / Kort diens en Gelofte Plek: Klipspruitskool rugbyveld (15 km vanaf Lydenburg op pad na Machadodorp) 16/12: 10:00 – Seremoniële optrede met perdekommando / Geloftediens / Gelofte / Verversings Kontak: Gerrie vd Merwe 013 235 1248 / Anli Cross 082 838 0718
• Steenkampsberg Geloftefees Plek: Steenkampsberg Boeresaal 16/12: 09:00 – Perdekommando / 10:00 – Geloftediens – ds. Venter / Bring en braai Kontak: Dirk Grobler 083 357 6832
• Watervalsrivier Geloftefees Plek: Geloftesaal, Beetgekraal 16/12: 07:30 – DVD / 09:00 – Geloftediens – ds. Abel Steyn / Verversings / Algemene vergadering / 13:00 – Ete onder die boom Kontak: Dirk Winterbach 082 499 8481, [email protected] / Piet Pretorius 082 523 8395
• Lydenburg Geloftefees Plek: NG Moedergemeente 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Willie Botha Kontak: NG Moedergemeente Kerkkantoor: Ina Botha 013 235 3101
• Elandsfontein Geloftefees Plek: Elandsfontein Feesterrein 11/12-14/12: Gratis kampering 15/12: 10:00 – Boeresport / Skyfkiet /12:30 – Braai of piekniek / 14:00 – Perdesport / 17:00 – Braai – Hout en bykosse verskaf, braaipakkies te koop / 19:00 – Ophemeling: Boodskap die lug ingestuur / 20:00 – Verskeidenheidskonsert 16/12: 05:00 – Oggendsaluut / 06:00 – Biduur / 08:30 – Perdekommando ontmoet spreker / 09:00 – Vlaghysing / 10:00 – Geloftediens – ds. Frans Conradie / 11:30 – Feesrede / 13:00 – Middagete, braaipakkies te koop. Kontak: Izak Davies 083 701 2243 / Matilde Pretorius 082 878 5570,
MAKWASSIE • Makwassie Geloftefees Plek: Beyersrus Gelofteterrein 16/12: 08:30 – samesang / 09:00 Geloftediens / 10:15 Gasspreker / Kranslegging / Middagete word voorsien Kontak: Mnr. Jonker 083 227 8580 / Apie Barnard
• Spioenkoppie Geloftefees Plek: Spioenkoppie Geloftefeesterrein 16/12: 09:00 – Opening / 9:30 – Geloftediens – ds. Thys Muller / 10:45 – Feesrede – Kobie van der Hoven / Die Stem / 12:00 – Kerrie en rys te koop. Bring eie stoele. Kontak: Gerhard Fourie 082 893 0333 / Kruger de Beer 082 445 7835
• Margate Geloftefees Plek: AP Kerk Suidkus (Alexanderweg 58) 16/12: 08:00 – Geloftediens – ds. Nico Coetzee / Bring en braai Plek: AP Kerk Petrusburg 16/12: 09:00 – Geloftediens – ds. Adam Boshoff / Feesrede – prof. Hennie Jones / Verversings Kontak: Willem Venter 082 336 4431
• Koornfontein Geloftefees Plek: Middelburg Witkerk (NG gemeente) 16/12: 08:00 – Geloftediens Plek: Plaas Roodepoort (R35 tussen Middelburg en Bethal) 16/12: 10:00 – Saamkuier en ete, bring eie eetgerei. Kontak: Jannie Schoeman 082 3883 111
• Uitkyk Geloftefees Plek: Uitkyk Feesterrein (40 km uit Middelburg op R555 Stoffbergpad) 15/12: 10:00 – Laertrek / Perdesport en Boeresport / 19:00 – Aandgodsdiens / Gelofte / Die Stem / Kampvuur 16/12: 08:30 – Opsaal van perde / 09:15 – Perdekommando begelei sprekers / Vlaghysing / Samesang / Feesrede – dr. Karel Prinsloo / Gelofte / Geloftediens – ds. Nico Swart / Die Stem / Bring en braai, vleispakkies te koop Kontak: Michiel Geldenhuys 072 191 4325
• Naboomspruit Geloftefees Plek: Naboomspruit Feesterrein (6de laan, langs Hoërskool Hans Strijdom) 16/12: 09:00 – Vlaghysing / Samesang / Geloftediens / Feesrede / Die Stem / Bring en braai Kontak: Johan de Beer 0727762081
NELSPRUIT • Nelspruit Geloftefees Plek: NG Suid Geloftefeesterrein 15/12: 18:00 Videovertoning Bloedrivier / Bring en braai / Boeremusiek en demontrasie 16/12: 09:00 – Geloftediens in kerkgebou / Vertelling van geskiedenis – Doep du Plessis Kontak: Cobus Riekert 082 379 2753
• Christchurch Geloftefees Plek: Die Afrikaanse Christen Kerk (Farringtonweg 94, Bishopsdale, Christchurch) 16/12: 19:00 – Geloftediens / Koeksisters en melktert Kontak: Daan Roux
• Hawkes Bay Geloftefees Plek: Frupack lodge, 811 Omahu Rd, Hastings 19/12: 11:00 – Geloftediens – ds. Chris Liebenberg / Potjiekoskompetisie (inskrywing $25/pot) en wors op bestelling Kontak: Lucille 021 109 8749, Yvotte: 021 441 483
• Ohrigstad Geloftefees Plek: Voortrekkerbegraafplaas 16/12: 08:00 – Kranslegging Plek: Boeresaal 16/12: 09:00 – Geloftediens / Gelofte / Gesellig verkeer Kontak: Marnus van der Wal 083 751 5536
OLIFANTSRIVIER-OOS • Olifantsrivier-Oos Geloftefees Plek: Olifantsrivier-Oos Geloftefeesterrein (Rietkuil) 16/12: 10:00 – Geloftediens – ds. RJ van Vuuren / 10:45 – Geskiedenislesing – Melanie du Toit Kontak: Neels Kruger 072 342 4589
• Orania Geloftefees Plek: Orania Oewerpark 16/12: 08:30 – Samesang / 09:00 – Geloftediens – ds. Fanie Hoffman / 10:00 – Feesrede – prof. Grietjie Verhoef / 11:00 – Koek, gemmerbier en braaivleisvure Kontak: Jaco Kleynhans 083 324 5631
• Saambou Geloftefees Plek: Saambou Geloftefeesterrein (Plaas van Nicci Oosthuizen tussen Oranjeville en Deneysville) 16/12: 09:00 – Geloftediens en feesrede – ds. Dirk Dijkstra / Demonstrasie: Voorlaaiers – skiet self ’n skoot! / Saamkuier Kontak: Gerrit du Plooy 082 944 9290 of Mart Mari 082 386 2906
• Rietspruit Geloftefees Plek: Uitschot Gereformeerde Kerk (op plaas Uitschot naby Vermaas) 16/12: 09:30 – Geloftediens – ds. Johan Burger / Talentkonsert / Braaivleis te koop, bring eie eetgerei Kontak: Jannie Breytenbach 082 872 9560
OUDTSHOORN • Oudtshoorn Geloftefees Plek: Oude Muragie Feesterrein 16/12: 11:00 – Geloftediens / Feesrede / Gesellig saamkuier Kontak: Dr. Basie / mev. Barbara Wasserman 044 279 1891, Nico Groenewald 082 563 2834
Swarthoek Geloftefees / Op die plaas Doornkloof, Assen Brits Distrik om 10:00. Skakel Dries Brits 082 806 4320
Wonderboom Geloftefees: Tyd: 8:45 met samesang. Die prediker die dag is prof. Danny Nel, Registrateur van die AP Akademie. Die spreker is mnr Rudolf Buitendach van die Oranje Sake Instituut. Bring asseblief eie stoel. In geval van reën, vind die Fees plaas in die kerkgebou van die NG gemeente Magalieskruin in Braam Pretoriusweg.

APK Oos-Rand Geloftefees: Tyd 9:00, Adres: H/v Medlar en Bardiastraat, Primrose, Germiston. Diens deur ds Marius Hartzenberg. Video: (na diens)Slag van Bloedrivier. Bring bordjie eetgoed saam vir kuier na die verrigtinge. Koffie en tee word voorsien. Kom mik vir die pen met Jukskei. Navrae: Lynette Jonker 011 452 0991 / 072 100 6213.