FN verkies in internasionale leierskapsposisie

Front Nasionaal Suid-Afrika maak met groot trots bekend dat Lenel Cotty Wessels verkies is tot die Uitvoerende Komitee van die World National-Conservative Movement – ‘n beweging wat bestaan uit 72 konserwatiewe politieke partye en organisasies van meer as 40 lande. Die president van die WNCM is die veteraan Franse politikus, Marie le Pen. Die ander lede van die Uitvoerende Raad is:
Andreas Sapatis Giallourides (“Golden Dawn” – Greece)
Lazar Milić (“Serbian Action” – Serbia)
Elie Hatem (“Action Francies” -France )
Hassan Sakr (“Syrian Social Nationalist Party” – Syria)
Lenel Cotty Wessels (“Front Nasionaal – South Africa“)
Plamen Dimitrov (“Bulgarian National Union” – Bulgaria)
Matthew Heimbach (“Traditionalist Worker Party” –USA)
Ladislav Zemánek (“National Democracy” – Czech Republic)
Yuri Lubomirski (“Russian National Cultural Center” , Chairman of the Organizing Committee of the WNCM – Russia)
Nickolas Truschalov (“Russian Imperial Movement” – Russia)
Aurikka Abulencia (“Philippine National Front” – Philippines)
Stephane Dinev (Association “Fidelity” – Bulgaria )
Quins Wittewel (“Zwart Front” – Netherlands)
Marko B. Gainovich (Autonomous Nationalists of Serbia)
Manuel Aurelio (“Movimiento Patriota” – Venezuela)
Kris Roman (“Euro-Rus” – BelgiumRussia )
Raphael Machado (“New Resistance” – Brazil)
Mike Romano (“Society of St John the Goth” –USA )
Leonid Simonovic-Niksic (“The Union of Orthodox Bannerbearers” – Russia)
Front Nasionaal Suid-Afrika sal van hierdie platvorm gebruik maak om internasionale bewustheid te skep oor die huidige omstandighede van blanke Suid-Afrikaners en ander minderhede in Suid-Afrika. Die onmiddelike prioriteit is egter om internasionale hulp te vra vir ons droogtegeteisterde boeregemeenskap wat geen ondersteuning van die regering ontvang nie.