Duitsland vestig nuwe finansiële stelsel

Die 16 state in Duitsland se premiers het ingestem tot ’n radikale nuwe finansiële sisteem wat sal geld tussen die regerings van state en die oorkoepelende federale regering.

Die federale regering moet egter nog goedkeuring kry vir die nuwe stelsel wat klaarblyklik ’n koste van biljoene euro elke jaar gaan beloop.

Die premiers het na lang uitgerekte onderhandelings, ooreengekom tot die nuwe stelsel wat ’n drastiese herorganiseer van die Federale state se finansiële model sal beteken.

Die premiers het in Berlyn byeengekom om die nuwe bestel te finaliseer wat na verwagting sowat 9.6 biljoen euro jaarliks sal kos om te implementeer en in stand te hou.

Dit is onseker of die Federale Minister van Finansies, Wolfgang Schäuble, te vinde sal wees vir die voorstelle, aangesien sy aanbod sowat 1 biljoen euro minder is as wat benodig word.

Onder die voorgestelde sisteem sal die omstrede fiskale gelykmaking tussen state vervang word met ’n belastingstelsel gemeet aan die omset.

Foto – Kanselier Angela Merkel