Die Naam van die Anglo-Boereoorlog

 

Aan die Minister van Kuns en Kultuur, Nathi Mthethwa,

Moena,

Jou aankondiging dat die Anglo-Boereoorlog voortaan as die Suid-Afrikaanse Oorlog bekend sal staan, is nog ‘n siek poging om die geskiedenis van Suid-Afrika teverander, en meer spesifiek, dié van die Afrikaner/Boer te probeer doodvee.

Die Afrikaners/Boere ken die oorloë wat Brittanje teen die Boererepublieke gevoer het onderskeidelik as  die Eerste en Tweede Vryheidsoorloë, omdat die genoemde Republieke genoodsaak was om hul vryheid met die wapen teen Britse imperialisme te verdedig. Dit is ook bekend as die Engelse Oorlog, omdat Brittanje dit aangestig het.

Die meer neutrale benaming Anglo-Boereoorlog sê vir ons tussen watter state die oorlog plaasgevind het, naamlik Brittanje en die verbonde Boererepublieke. Oorloë word dikwels volgens dié praktyk aangedui, bv. die Japannees-Russiese oorlog of die Frans-Pruisiese oorlog. In al die genoemde benamings is geskiedenis opgesluit  wat nie uitgewis kan word nie.

Aan Boerekant het Swart bediendes — wat burgers van die Republieke was — as agterryers en hulpe diens gedoen, nie as vegtende  soldate/burgers nie. Aan Britse kant is Swartes ingespan as vegtende troepe en om Boereplase te plunder.

As jy nou die oorlog se naam wil verander om reg te laat geskied aan die Swartes se betrokkenheid, moet jy konsekwent wees en ook reg laat geskied aan die deelname van die Britse kolonies (Australië, Nieu Zeeland, Kanada, Indië) en die Duitse-, Hollandse, Ierse, Russiese, Skandinawiese- en ander Vreemdelingekorpse.  Dan sal dit mos meer gepas wees om dit die “Eerste Wêreldoorlog” te noem, om dit te onderskei van die talle ander oorloë in Suid-Afrika se geskiedenis. Daarna kan die Groot Oorlog van 1914-1919 die Tweede Wêreldoorlog word en dié van 1939-1945 die Derde Wêreldoorlog. En vir daardie magtige bydrae tot die geskiedskrywing kan jy ‘n Nobelprys eis!

 Óns sal maar voortgaan om die gevestigde benamings te gebruik, want daar ís tans ‘n Suid-Afrikaanse oorlog aan die gang — daarvan getuig die duisende plaasaanvalle, grondoorname en kulturele moord wat jou huidgenote op ons volk pleeg.

Andries Breytenbach