Departement help studente om deur te kom

In ‘n ongehoorde stap wat strydig met nasionale beleid is, het die Sentraal-Transvaalse Onderwysdepartement van Onderwys aan skoolhoofde gesê dat in sekere vraestelle kan die punte tot met 20 punte aangepas word.
Volgens die Departement was van die vraestelle te moeilik gewees. Hierdie stap is volgens die Suid-Afrikaanse Onderwysunie (SAOU) strydig met nasionale beleid.
Kenners sê die departement kan maar net nie sy sake uitsorteer nie; as die punte nie met 7% aangepas moet word nie, dan lyk dit so al asof die Departement wil help om studente wat nie goed doen te laat slaag.
Skole skryf dieselfde vraestel in die eindeksamen, soos deur die Departement opgestel. Skole wat goed presteer, het op grond van vorige matriekuitslae ’n keuse. Die meeste skole maak nogtans gebruik van die geleentheid, maar dit is glad nie verpligtend nie.
In die Wes-Kaap word dit byvoorbeeld nie toegepas dat alle skole dieselfde vraestel skryf nie.
Die aanpassings vir gr. 10 en gr. 11 se wiskunde- en wetenskapvraestelle is verlede week aan skoolhoofde gekommunikeer, nadat die vraestelle se standaard glo baie hoog was en leerlinge nie goed gepresteer het nie.
Die aanpassings is soos volg: Wiskunde gr. 10, vraestel 1 – uit 100, voeg 8 punte by; Wiskunde gr. 10, vraestel 2 – uit 100, voeg 10 punte by; Fisiese wetenskap gr. 10, vraestel 1 – uit 100, voeg 10 punte by; Fisiese wetenskap gr. 10, vraestel 2 – uit 100, voeg 17 punte by; Wiskunde gr. 11, vraestel 1 – uit 150, voeg 10 punte by; Wiskunde gr. 11, vraestel 2 – uit 150, voeg 20 punte by; Fisiese wetenskap gr. 11, vraestel 1 – uit 150, voeg 10 punte by; en Fisiese wetenskap gr. 11, vraestel 2 – uit 150, voeg 18 punte by.
Woordvoerders sê dit is teen nasionale beleid. Boonop het die punte-aanpassings gekom nadat rapporte reeds deur die skoolhoofde onderteken is. Hulle meen dit is ‘n onverskoonbare fout dat die vraestelle se standaard te hoog was.