BCVO – Christen-waardes en moedertaalonderrig

Ons kan die BCVO se amptelike verklaring net eggo:

 

            Alle eer aan die Here!

 

Dit is egter belangrik dat ons dit by herhaling sal tuisbring dat wanneer ouers voor die kansel onderneem om hul kindjie in die vrese van die Here te onderrig en laat onderrig, dit van elke ouer opoffering sal vra.

 Soos enige CVO-ouer sal getuig, word baie gevra om ons skole staande te hou – nie net geld nie, maar tyd en toewyding!

En soos jaar na jaar sien ons ook dat die seen op geloofsgehoorsame arbeid nie uitbly nie.

Ons kinders ontvang uitstaande onderrig en presteer op elke gebied.  Onderrig wat afgestem is op ´n kind wat vir hom- en haarself kan dink en kan werk, nie net papegaai-werk doen nie.

Maar ons kinders ontvang ook ´n opvoeding wat die Christelike lewensbeskouing by hulle tuisbring, moedertaal-liefde kweek en ons volk se ideale vorentoe dra.

Dit is ook gepas om nie net elke leerling met sy/haar prestasie van harte Geluk te wens nie, maar ook erkenning te gee aan die korps van onderwysers, skoolhoofde en onderrigrade wat dit moontlik maak, by elke CVO-skool oor die lengte en breedte van ons land.

En aan BCVO en sy direksie vir die ondersteuning, wat duidelik van krag tot krag gaan.