BAV Geloftefeeste

LAERTREK GELOFTEFEES TUSSEN BETHLEHEM EN KESTEL

08h00: Oggendbiduur
09h30:  Aankoms van perdekommando en vlaghysing
10h00:  Geloftediens deur ds. Francois Venter
12h00:  Geloftefeesrede deur mnr. Andries Breytenbach

Navrae kan gerig word aan Wessel Lourens by 082 444 8818


PAARDEKRAAL GELOFTEFEES

06h00 – 07h00: Oggenddiens deur ds. Dirk van’t Zandt
07h00 – 08h45: Pouse
08h45: Samesang, vlaghysing, voorlees van 1880 Gelofte
09h10: Geloftefeesrede deur mnr. Alwyn de Klerk
10h00- 10h45: pouse
10h45 – 10h55: Samesang, voorlees van 1883 Gelofte
11h00: Geloftediens deur ds. Marius Venter
11h55: Vlagstryking
12h00: Afsluiting

Navrae kan gerig word aan At von Well by 082 348 3828


Indien u kennis dra van enige ander feeste waar Volksraadslede as sprekers gaan optree, is u welkom om dit deur te gee aan die kantoor by [email protected]