Afrikaans bly by US

Die US-raad het Maandagaand ná ’n marathon-vergadering die US se verbintenis tot Afrikaans herbevestig deur ’n mosie vir meertaligheid te aanvaar.

Afrikaans sal dus bly staan en selfs die visekanselier van die universiteit het erken dat hy in die laaste tyd foute gemaak het.
Die akademiese aanbod in Engels sal uitgebrei word, maar Afrikaans sal as gelyke akademiese en administratiewe taal behoue bly. Dit beteken effektief dat Afrikaans en Engels parallel sal funksioneer. 
Die mosie is met ’n oorweldigende meerderheid aanvaar. Altesaam 21 stemme is vir die mosie ingedien, drie stemme was daarteen en twee het buite stemming gebly.
Hierdie mosie het ook die bestuur van die US se aanvanklike standpunt – dat Engels as verstektaal moet wees – heeltemal vervang. Twee raadslede het die mosie as ’n oorwinning vir Afrikaans beskou, gemeet teen die aanvanklike plan wat prof. Wim De Villiers beplan het.
Dit beteken egter nie dat studente op grond van taal uitgesluit sal word nie.
Tog word dit as ’n oorwinning vir Afrikaans beskou. Die taalbeleid bly staan. As daar veranderinge kom, sal daar met voorstelle vorendag gekom moet word.

Hoewel dit nie in die mosie vervat is nie, het die raad glo ook ’n sterk mening uitgespreek dat De Villiers hom voortaan nie weer in ’n hoek sal probeer druk deur vooraf met die senaat en akademiese personeel oor beleidsake ooreen te kom nie. 
Die volgende punte is duidelik in die raad se verklaring uiteengesit:
Die Engels én Afrikaanse voorgraadse akademiese aanbod sal nog verder uitgebrei word;
Amptelike dokumente en kommunikasie sal in Afrikaans sowel as in Engels beskikbaar sal wees; 
Studente, personeel en die publiek sal steeds aangespreek word in die taal van hul voorkeur, hetsy Afrikaans of Engels en indien moontlik ook isiXhosa;
Wat die voertaal van vergaderings en byeenkomste aan die US en in universiteitskoshuise betref, het die raad versoek dat dit onderling gereël word met die oogmerk om niemand uit te sluit nie.
Alle klagtes teen Piet le Roux, ’n raadslid, is ook teruggetrek en word as afgehandel beskou. Hy was in die moeilikheid oor stellings wat hy in die openbaar gemaak het oor dr. Blade Nzimande en “transformania”.
Le Roux het dit as ’n oorwinning vir akademiese vryheid beskryf.

Foto: Stellenbosch Universiteit.