Afrika word wreed ontbos

Dit is nie net gebiede soos die Transkei wat deurgeloop het onder die swaar hand van mense wat vuurmaakhout gesoek het, en so die hele gebied ontbos het en selfs woudgebiede uitgeroei het nie.

Dit is die waarneming van ’n kenner van Afrika se inheemse plantegroei en veral die woude nagegaan het gedurende die afgelope 25 jaar.

Korrupsie, diefstal, onkunde oor die natuur, vernielsugtigheid en ongeletterdheid het alles daartoe bygedra dat Afrika besig is om sy woude en beboste gebiede te verloor.

Te midde van versekerings wat Afrikaregerings gee, is die verwaarlosing en uitkap van woude en beboste gebiede aan die orde van die dag.

Volgens studies wat gedoen is deur die Cambridge Universiteit, duur die ontbossing voort onder die heerskappy van stam- en gebiedsleiers wat geen simpatie het met die natuurlike voorkoms van woude en bosgebiede nie.

Omdat stamhoofde en streeksleiers aangewys word volgens die kulturele tradisies en nie volgens ’n demokratiese bestel nie, word onkundige hoofde in posisies geplaas waar die natuur en bewaring daarvan, geensins in ag geneem word nie.

Opnames wat  gemaak is, toon dat die vernietiging van natuurlike woude en beboste gebiede met meer as 50% verminder het sedert 2005, en dat die tempo van ontbossing jaarliks toeneem weens die toename in aanwas van mense, en die periodieke droogtes.

Hy wys daarop dat korrupte stamhoofde toelaat dat nyweraars en kontrakteurs die woude vernietig vir geldelike gewin, en geen nuwe aanplantings word gedoen nie.

Sedert 2000 tot 2012 het Afrika bykans 20 miljoen hektaar van natuurlike woude verloor en is niks aangeplant om dit te vervang nie.